Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Kui sinu 11–18 aastasel lapsel esineb tõsist riskikäitumist, saab teid lahenduste leidmisel toetada mitmedimensiooniline pereteraapia ehk MDFT. Programm põhineb veendumusel, et kui lapsega osaleb teraapias vähemalt üks toetav pereliige, loob see hea pinnase noore käitumise muutmiseks ja probleemidest eemale suunamiseks. Teraapias tegeldakse üheaegselt nii lapse, vanema, pere kui ka pereväliste osapooltega, kes noorega sageli kokku puutuvad (kool, sõbrad jt).

Vaata ka MDFTd tutvustavat videot.

Oluline info

MDFT teraapiasse saab suunata:

 • 11–18aastase lapse või nooruki, kellel esineb:
  • sõltuvusainete kuritarvitamist;
  • raskusi koolikohustuse täitmisega;
  • konflikte peresuhetes, mis kahjustavad või ohustavad pereliikmete turvalisust ja heaolu;
  • probleeme vaimse tervisega, mis ei vaja akuutset ravi;
  • õigusrikkumisi;
  • käitumishäireid, mis raskendavad igapäevast toimetulekut.
 • Lapse, kellel on vähemalt üks täisealine pereliige nõus teraapias osalema.

MDFT on noorele ja perele tasuta ja kättesaadav üle Eesti nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kuidas saan?

Noore saab pereteraapiasse suunata:

 • politsei
 • prokuratuur 
 • kohus
 • kriminaalhooldaja
 • kohalik omavalitsus

Programmi suunamiseks võta palun ühendust piirkondliku superviisoriga, et hinnata programmi sobivust noorele ja perele.

Lisainfo

Teraapia:

 • kestab 4–6 kuud;
 • kontaktid noore ja perega on iganädalased (üks kuni kolm kohtumist nädalas noore, vanema, pere ja võrgustikega);
 • teraapiat viiakse läbi nii pere juures kodus kui ka terapeudi tööruumides (sh võib kohtumispaik olla perele lähimas piirkonnakeskuses)
 • vestlused pere ja noorega toimuvad nii veebi kui ka telefoni teel

Loe lisaks:

Näidis

„Tänu teraapiale on minu varasemad sassis suhted teismelise tütrega oluliselt paranenud. Ka tema enda käitumine on muutunud paremuse poole. Ja kui vahel ongi tekkinud tunne, et enam edasi ei oska ega jaksa, siis meie terapeut on olemas olnud. Oleme saanud temaga vahetult ja pingevabalt suhelda ning sellest on palju abi olnud.“

– 12aastase tütre ema

Последнее обновление 06.02.2023