Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Maksame sotsiaaltoetust nendele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt likvideerima Tšernobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi. Toetust saavad ka need, kes elasid enne Tšernobõli katastroofi Eestis, kuid asusid elama mõnda teise riiki, kust ta saadeti avarii tagajärgi likvideerima ja kes tulid tagasi Eestisse ning elavad Eestis.

Toetust saavad:

  • kodakondsuseta Eestis pikaajalise elaniku elamisloaga, alalise elamisõigusega, tähtajalise elamisloaga või tähtajalise elamisõiguse alusel elavad inimesed või
  • naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud inimesed.

Neile, kellele juba makstakse samalaadset toetust välisriigist või Eestist okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel, seda toetust ei määrata.

Kuidas saab

Toetuse saamiseks palun esita meile taotlus (20.15 KB, DOCX), millele tuleb lisada tuumakatastroofi avarii likvideerimisel viibimist tõendav dokument.

NB! Kui sa oled Eesti Tšernobõli veteranide ühingu liige või sulle makstakse samal alusel soodustingimustel vanaduspensioni, ei pea sa esitama dokumenti avarii tagajärgede likvideerimisel viibimise kohta.

Taotluse võib esitada posti teel (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn), elektroonselt ([email protected]) või meie klienditeeninduses kohapeal.

Otsuse toetuse määramise kohta teeme kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. Taotlemise päevaks loeme päeva, kui taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega on esitatud.

Toetuse maksmine ja suurus

Toetus makstakse üks kord aastas ning toetuse suurus on 292 eurot. Toetuse maksame vastavalt soovile, kas:

  • sinu arvelduskontole või
  • teise isiku arvelduskontole (kirjaliku avalduse alusel).

Последнее обновление 30.12.2022