Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Üksi elava pensionäri toetus

Üksi elava pensionäri toetus on 200 eurot ja seda maksame üks kord aastas – koos oktoobri pensioniga.

Подробнее

Toetus represseeritule

Riik näeb okupatsioonirežiimide poolt kannatanud inimesele ette mitmeid soodustusi ja maksab üks kord aastas hüvitisena represseeritu toetust

Подробнее

Olümpiavõitja toetus

Kui oled tulnud olümpiamängudel või paraolümpiamängudel Eesti Vabariiki esindades olümpiavõitjaks, siis saad olümpiavõitja riiklikku toetust.

Подробнее

Tagasipöörduja toetus

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest, siis sina ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasa, laps ja vanem saavad iga kuu rahvapensioni määras toetust.

Подробнее

Sotsiaaltoetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerijale

Maksame Tšernobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgede likvideerijatele sotsiaaltoetust 292 eurot aastas.

Подробнее

II samba pensionikindlustusmaksed ERGO ja SEB klientidele

Alates 2022. aasta veebruarist teeb sotsiaalkindlustusamet II pensionisamba pensionikindlustusmakseid umbes tuhandele inimesele, kel oli sõlmitud eluaegne pensionileping kindlustusseltside ERGO Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega

Подробнее

Kahjuhüvitis

Kui oled saanud tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu tervisekahjustuse ning sul on sellest tekkinud otsene varaline kahju (sissetulek on varasemaga võrreldes vähenenud või ravikulud suurenenud), on sul õigus saada kahjuhüvitist.

Подробнее

Последнее обновление 17.03.2023