Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muud hüvitised ja toetused

Sotsiaalkindlustusamet maksab hüvitisi kannatanutele, kellel ei ole võimalik hüvitist saada kahju põhjustajalt