Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööandjale

Tööandjana pead järgima erisusi, mis on seotud töötajate lähetamisega välismaale.
Puudega inimestele võimaldatud lisapuhkuste eest makstud tasu saad sotsiaalkindlustusametilt tagasi küsida.

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Lisaks põhipuhkusele on töötajatel mitmesuguste olukordade puhul õigus kasutada mitut puhkuseliiki, mille eest peab tööandja maksma töötajatele riiklikult sätestatud puhkusetasu. Tööandjatel on selliste puhkuseliikide puhul võimalik esitada kolme kuu jooksul pärast seda, kui töötaja on puhkust kasutanud, sotsiaalkindlustusametile taotlus puhkusega seoses makstud tasu riigieelarvest hüvitamiseks.

Подробнее

Töötajate lähetamine teise Euroopa Liidu liikmesriiki

Kui lähetate oma töötaja ajutiselt (kuni 2 aastaks) tööle teise riiki, tuleb teil tasuda töötaja eest lähetuse vältel Eesti seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus.

Подробнее

Tööraamatute hoiule andmine

Kui töötaja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Подробнее

Последнее обновление 18.10.2023

Была ли информация на этой странице полезной?