Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

С нового года организацией внутригосударственного усыновления займется департамент социального страхования

На прошлой неделе парламент утвердил изменения в законе о социальном обеспечении, согласно которым, начиная с 2017 года, организация внутригосударственного усыновления переходит от уездных управлений к департаменту социального страхования. Целью данного изменения является обеспечение равного качества и доступности услуги по всей стране.

По словам руководителя отдела защиты детей департамента социального страхования Эве Либлик подготовка к этому ведется с весны этого года. «Утверждены рабочие процессы, связанные с внутригосударственным усыновлением, оповещены уездные управления и другие партнёры. В ноябре к работе приступили специалисты, которые займутся организацией усыновления и пройдут необходимое обучение к началу 2017 года», сообщила Либлик.

Организацией внутригосударственного усыновления будут заниматься пять специалистов департамента социального страхования. Специалисты располагаются в четырёх регионах- В Таллинне, Йыхви, Тарту и Пярну. «Для усыновителей ситуация не очень изменится. Наши бюро обслуживания клиентов располагаются по всей Эстонии и консультации и в дальнейшем будет возможно получить недалеко от места жительства. Нужно будет связаться со специалистом своего региона о договориться о месте и времени встречи», поясняет Либлик.

«С нового года услуга исследования семьи станет бесплатной для всех потенциальных усыновителей. Исследования семей будут проводится занимающимися усыновлением специалистами», сообщила Либлик. В дополнение к исследованию семьи будет возможность пройти адаптированное для потенциальных усыновителей обучение PRIDE.

Также с нового года все данные потенциальных усыновителей будут внесены в общегосударственный регистр данных о социальных услугах и пособиях. Общий регистр поможет быстрее найти подходящую семью для ребенка. Информация будет обрабатываться исходя из требований защиты данных и сохранения тайны усыновления.

Те, кто предоставили заявления в уездные управления до 2017 года, не должны дополнительно обращаться к специалисту департамента социального страхования. «Но при желании или возникающих вопросах можно это сделать», уточнила руководитель службы защиты детей.

Дополнительная информация и контакты региональных специалистов можно найти на домашней странице департамента социального страхования.

Надежда Леоск, главный специалист отдела защиты детей Департамента социального страхования, 620 8381, 5190 3179
Кайли Уусмаа, менеджер по коммуникациям Департамента социального страхования, 508 7370

 

16 декабря 2016

Eelmisel nädalal kiitis Riigikogu heaks sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille kohaselt hakkab 2017. aastast siseriiklikku lapsendamist maavalitsuste asemel korraldama Sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse juhi Eve Libliku sõnul on ettevalmistusi töö sujuvaks ülevõtmiseks tehtud juba alates kevadest. „Paika on pandud siseriikliku lapsendamisega seotud tööprotsessid, informeeritud maavalitsusi ja teisi koostööpartnereid. Novembri algusest on meil tööl ka lapsendamisega tegelema hakkavad spetsialistid, kes saavad aasta alguseks vajaliku ettevalmistuse,“ rääkis Liblik.
Lapsendamisega hakkab Sotsiaalkindlustusametis tegelema viis spetsialisti, kes paiknevad neljas piirkonnas – Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus. „Lapsendajate jaoks ei muutu olukord senisega võrreldes väga palju. Meie klienditeenindused asuvad üle Eesti ja nõustamist on ka edaspidi võimalik saada elukoha lähedal. Oma piirkonna spetsialistiga tuleb lihtsalt sobiv koht ja kuupäev kokku leppida,“ tutvustas Liblik uut korraldust.

„Uuest aastast on pereuuringud kõigile lapsendada soovijatele tasuta ja neid viivad läbi meie lapsendamisega tegelevad spetsialistid,“ nentis Liblik. Lisaks pereuuringule on lapsendada soovijatel võimalus osaleda hooldusperede ja lapsendada soovivate perede jaoks kohandatud koolitusprogrammis PRIDE.

Ka hakatakse uuest aastast kandma kõikide lapsendada soovijate andmeid üleriigilisse sotsiaalteenuste ja -toetuste registrisse, mis muudab lapsele sobivaima pere leidmise kiiremaks ja lihtsamaks. Infot töödeldakse vastavalt andmekaitse ja lapsendamise saladuse nõuetele.

Enne 2017. aastat maavalitsusele sooviavalduse esitanud isikud ei pea pöörduma lisaks sotsiaalkindlustusameti spetsialisti vastuvõtule. „Võivad seda soovi ja küsimuste korral teha,“ täpsustas lastekaitse üksuse juht.

Lisainfo ja piirkondlike spetsialistide kontaktid on kättesaadavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://sotsiaalkindlustusamet.ee/lapsendamine-3.

Kontakt:
Nadežda Leosk, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse peaspetsialist, 620 8381
Kaili Uusmaa, Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370

 

Pressiteade
15. detsember 2016