Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aarika OÜ

Aadress
Rävala 8, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Meie meeskonnas töötavad spetsialistid, kellel on pikaajaline töökogemus, ning läheneme igale kliendile individuaalselt, just tema vajadustest tulenevalt. Asume Tallinna kesklinnas. Oleme rehabilitatsiooniteenuseid osutanud alates 2008. aastast arenguprobleemidega lastele. Alates 2010. aastast osutame teenuseid ka täiskasvanutele. Teenust osutame kõigile klientidele, kellel on tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi vajadus sotsiaalse ja/või füüsilise keskkonnaga.