Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akersoni OÜ

Aadress
Tartu tn 15a, Pikk 2c, Viljandi
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Oleme väike rehabilitatsiooniteenust pakkuv ettevõte. Oma töös lähtume isikukesksest teenusest. Iga inimene on individuaalne ning vajab individuaalset lähenemist. Seetõttu oleme ka väga paindlikud nii teenuse aja kui teenuse koha suhtes. Oma tegevustes oleme mobiilsed: osutame teenust nii abivajaja kodus, koolis, lasteaias või muus kohas, mis on teenuse saajale oluline. Vajadusel osutame rehabilitatsiooniteenust ka õhtusel ajal ning nädalavahetustel. Oma mobiilsuse tõttu oleme suutelised rehabilitatsiooniteenust osutama ka väljaspool Viljandi maakonda. Meie juurde pääseb ka liikumispuudega inimene (ratastool). Töötame ühtse meeskonnana. Rehabilitatsiooniteenust osutame nii individuaalselt kui grupitööna, kuhu on kaasatud teenusesaajale olulised isikud, lähivõrgustik. Meie meeskond on olemas kõik spetsialistid, et tagada teenuse kvaliteet. Oma töös kasutame teaduspõhiseid kaasaegseid metoodikaid. Teeme koostööd erinevate asutustega koolid, lasteaiad, KOV-d, MTÜ-d ja teised sotsiaalasutused.