Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fööniks Konsultatsioon OÜ

Aadress
Ülikooli tn 12, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Fööniksi keskus asub Tartu linna südames Raekoja platsi kõrval, tehes mugavaks just linnast väljastpoolt tulevale kliendile saabumise, kuna lähim bussipeatus asub Emajõe ääres (raeplats) ja maaliinide bussijaam on kiviviske kaugusel. Meie majas on kaks individuaalteraapia ruumi ja grupiteraapia saal. Oleme püüdnud luua keskkonnas kus klient tunneks ennast võimalikult hubaselt ja turvaliselt. Kuidas muutub minu elukvaliteet ja iseseisev hakkamasaamine? Meie keskust külastades leiad sa lahenduse ja toetusvõrgustiku nii oma füüsiliste kui ka vaimsete murekohtade lahendamisel. Aitame sul luua toetava võrgustiku elu keerdkäikudest väljumiseks. Tõstame sinu elukvaliteeti läbi tervislike eluviiside edendamise. Toetame sind sinu liikuvuse ja elus hakkamasaamise säilitamisel (sh igapäevaselt paremini toimetulek). Meie keskuses tegelevad sinuga: sotsiaaltöötaja, psühholoog, kogemusnõustajad, medõde, füsioterapeudid ja logopeed. Nad töötavad selle jaoks, et sulle seatud eesmärgid saaksid saavutatud. Kuigi Fööniks on alles noor, siis vähemalt meil töötavad spetsialistid omavad pikaajalist kogemust oma valdkonnas ja osad neist on omandanud ka hariduse väljaspool Eestit. Mis teadmisi saan teilt, mida igapäevaselt ise hiljem kodus olles kasutada? Sotsiaal- ja suhtlemisoskuste tehnikaid; teadmiseid elu kriisidega hakkamasaamiseks (üksildus, tõrjutus, kiusamine, depressioon, lein, läbipõlemine, lähisuhtevägivald, kaassõltuvus, depressioon, ärevushäired, paanikahood, epilepsia