Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ForKids OÜ

Aadress
Linnamäe tee 3, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
kov abivajavad lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Me kõik unistame õnnelikust elust: hea haridus, meelepärane töö, armas perekond, teiste inimeeste lugupidamine. Reaalne elu aga teeb meie unistustesse tihtipeale korrektiive. Üks keerulisemaid probleeme on terviseseisundi halvenemine ning sellega seonduv puude määramine. Suurim õnnetus on see, kui sellisesse olukorda satub laps, kellel on veel terve elu ees. 

Rehabilitatsiooniteenuse osutaja ForKids OÜ tegutseb erivajadustega laste probleemidega ning otsib kogu aeg uusi tõhusaid sotsiaalse rehabilitatsiooni meetodeid ja vahendeid, toetudes seadustele ja määrustele ning rehabilitatsiooniteenuse saajate tagasisidele. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed püüdlevad selle poole, et iga erivajadusega laps suudaks realiseerida oma oskusi, võimeid, huve ja vajadusi.

Meie peamine eesmärk on osutada abi kõigile, kes seda vajavad. Soovime, et meie nimi ForKids väljendaks meie osutatavaid rehabilitatsiooniteenuseid: lastele.

rehabilitatsiooniteenus
rehabilitatsiooniteenus
rehabilitatsiooniteenus