Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Käo Tugikeskus

Aadress
Tallinn, Käo 53
Tallinn, Pae 37/ Võidujooksu 18
Tallinn, Maleva 16
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Käo Tugikeskuses pakume sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid alates 2005. aastast. Tugikeskuses osutame rehabilitatsiooniteenuseid raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele kolmes keskuses üle Tallinna. 
Teraapiaid viime läbi nüüdisaegsetes ruumides ja mitmekesisel õuealal. Kasutusel on mitmeid uuenduslikke vahendeid (laesiinidel tõstukid, vibroakustiline madrats, Grossi trenažöör, kolmerattaline tandemjalgratas jne). Keskkond ja teraapiaruumid on kohandatud ligipääsetavaks kõigile, sh abivahendiga liikujale: kaldteed, liftid, WC-d. Suhtlusvõimaluste loomiseks, paremaks üksteise mõistmiseks ning tegevustes ja keskkonnas orienteerumiseks rakendatakse alternatiivkommunikatsiooni. Kasutusel on kommunikaatorid, PCS-pildid, lihtsustatud viiped, esemeline kommunikatsioon jne. Arengu toetamiseks on inimese vajadustest lähtuvad metoodikad, näiteks tunnetuslik suhtlemine, sensoorne profiil ja dieet, tegevuste käivitamise meetod (Check in) ja mitmed teised tõenduspõhised lähenemised.
Meie meeskonnas tegutsevad järgmised spetsialistid - sotsiaaltöötaja, logopeed, tegevusterapeut, eripedagoog, loovterapeut (muusika- ja kunstiteraapia), füsioterapeut, õde, psühholoog, kogemusnõustaja. Terapeutide koostöö tagab kvaliteetse ja kompleksse teenuse, mis toetab teenusekasutajate arengut ning säilitab olemasolevaid oskusi. Isikukeskset teenust osutades arvestame iga teenusekasutaja eripärade ja tegevusvõimega.