Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Avita

Aadress
Ilmatsalu 5, Tartu (uks A1, II korrus)
Kooli, Igrise küla, Setomaa vald, Võru maakond
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Klassikaliste rehabilitatsiooniteenuste kõrval kujundavad Muusikateraapia Kliiniku teenustekompleksi eriilmeliseks muusikateraapia teenused, mida Eestis pakutakse vaid vähestes rehabilitatsiooniasutustes. Muusikateraapia erinevate meetodite ja tehnikate rakendamine kogenud professionaalide poolt (sh psühhoterapeutiline ja neuroloogiline muusikateraapia), toob positiivse efekti nii täiskasvanute kui laste/noorte vaimsete ja füüsiliste raskuste/kaebuste puhul.
Kuna meie asutus asub hoone teisel korrusel, saame teenindada kohapeal vaid isikuid, kes suudavad trepist üles-alla kõndida. Teistele on võimalik pakkuda kodukülastusteenust.

muusika
trumm
pillid