Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Kammeri Hool

Aadress
Kambja vald, Kammeri küla
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Meie meeskond tegutseb Kammeri Koolis. Oleme saavutanud kontakti erivajadustega lastega, võitnud nende usalduse. Meil on hea võrgustikutöö: lastevanematega, KOV-i lastekaitsespetsialistidega, kooli klassiõpetajate ja sotsiaalpedagoogiga. Proovime lapsi ette valmistada iseseisvamaks toimetulekuks pärast kooli lõpetamist.