Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Põlvkondade Maja (registrikood 80314341)

Aadress
Põhja-Tallinnas Kari tn. 13 Kogukonnamaja 2. korrusel.
Rae vald, Jüri, Aaviku tee 1 - teenused klientide juures Rae Sotsiaalkeskuses
Raasiku vald, Aruküla Piiri 12a - teenused klientide juures Aruküla Perekeskuses; 4.aadress: Jõelähtme vald, Loo, Saha tee 11- teenused klientide juures Vabaaja Keskuses; 5.aadress : Kiili vald, Kiili, Nabala tee 2 a, teenused klientide juures; Saku vald, Kajamaa Kool- teenused klientide juures
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Meie keskus asub Põhja-Tallinnas Kari 13 vastvalminud hoone 2.korrusel kaasaegsetes ruumides, kuhu on väga hea ligipääs ka ratastooliga klientidele, võimalus einestada kohvikus ning teenust oodates mänguväljakul mängida. Meil on rikkalik teenusteks vajalik vahendite kogu ja valmidus neid vajadusel klientidele laenutada. Meeskonnas on kõikide sotsiaalse rehab. teenuste pakkumiseks vajalikud spetsialistid, enamusel minim. 5- aastane töökogemus tööks puudega väikelaste, laste ja noortega. Meie Tallinna meeskond omab kompetentsi ja kogemust pakkuda teenuseid ka viipekeelsetele klientidele. Lisaks teenustele Tallinnas pakume mobiilselt teenuseid Harjumaal koostöös kohalike omavalitsustega ( Rae, Raasiku, Jõelähtme, Kiili ja Saku vallas ). Mobiilsed teenused on n.ö rätsepalahendused kliendi kodukohale/koolile/lasteaiale võimalikult lähedal. Meie Tallinna meeskond on orienteeritud peamiselt viipekeelsetele kuulmispuudega klientidele. Rehabilitatsiooni teenuste plaani koostamiseks vajalikku hindamist viime läbi nii meie keskuses Tallinnas, Kari tn. 13 kui ka mobiilselt, kliendi kodukohta meeskonnaga kohale sõites. Meie meeskonna poolt koostatud rehab. plaanid on väga põhjalikud ja võimaldavad hinnata teenuste tulemuslikkust. Kasutame elektroonset andmebaasi ja teeme koostööd Logopeedia Kliiniku logopeedide ja eripedagoogidega. Oleme avatud paindlikuks koostööks teiste rehab. asutuste ja ettevõtetega.