Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rehabilitatsioon OÜ

Aadress
Viimsi vald, Haabneeme, Sõpruse tee 9
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Rehabilitatsioon OÜ pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust põhiliselt klientidele ,kellel on vajadus ööbimisega teenustele tulla. Teenused, mida me klientidele pakume on sotsiaaltöötaja teenus, füsioteraapia teenus, õe teenus, psühholoogi teenus, loovteraapia teenus, kogemusnõustaja teenus, eripedagoogi teenus. Meie meeskonnas töötavad spetsialistid on pikemat aega koostööd teinud ning kõigil on pikaaegne kogemus rehabilitatsioonivallas. Meie spetsialistid on oma töös motiveeritud ja keskenduvad kliendi probleemidele, et aidata neid igapäevaelu paremas toimetulekus. Meeskonna spetsialistid arendavad end pidevalt erialaste koolituste raames ning on motiveeritud oma erialal töötama. Teenuseid osutame Viimsi vallas Lavendel Spa Hotellis.