Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Eesti Agrenska Fond

Aadress
Lunini 6, 50406 Tartu linn
Tammistu Perekeskus, Tammistu 1, Tartu vald, Tartumaa
Mõisamaa/3, Tammistu küla, Tartu vald,
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Jah

Meid eristab see, et lisaks rehabilitatsiooniteenustele osutame erinevaid sotsiaalteenuseid puudega lastele ja noorukitele, olles läbi ajaloo püüdnud arendada selliseid uudseid tugivõimalusi, mille järele on pered vajaduse tõstatanud, näiteks rehabilitatsioon perekogunemiste näol koos majutusega sarnase puudega lastele peredega. Paljud meeskonnaliikmed töötavad põhitööna mujal, ja meie asutuses ei ole rehabilitatsiooniteenus kõige mahukamaks sotsiaalteenuseks. Osutame näiteks lapsehoiu- ja tugiisikuteenust. Äsja valmis Tammistu mõisakompleksis uusehtis, mis annab võimaluse senisest veelgi paremini seostada erinevaid sotsiaalteenuseid looduslikult kaunis keskkonnas. Hetkel on arendamisel erihoolekandeteenused. Kuigi meie meeskonnaliikmete ajakava on pingeline, püüame igale kliendile, kes meie poole pöördub, anda head praktilist nõu. Me ei pane klienti või tema esindajat rehabilitatsiooni ootejärjekorda, kui näeme et meil puudub võimalus lähikuudel teenusele võtta. Püüame pärast vajaduste selgitamist nõustada ja informeerida, et klient ja tema pere saaksid info Eesti rehabilitatsioonisüsteemis orienteerumiseks, vajadusel soovitame rehabilitatsiooniteenust teiste partnerite juures. Püüame osutada teenust võimalusel kliendi keskkonnas, näiteks pärast tunde koolikeskkonnas, või varaealiste laste puhul teha koduseid visiite. See oleneb konkreetsest juhtumist, spetsialisti ajalistest võimalustest ja kliendi ja tema pere paindlikest vajadustest.