Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Aadress
Mustamäe tee 16, Tallinn
Pae 19/1, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Tallinna vaimse tervise keskus pakub rehabilitatsiooniteenuseid tööealistele (vanuses 16-65 eluaastat) psüühikahäirega inimestele ja nende peredele alates 2005. aastast. Meie teenuste eesmärk on toetada haigusest taastumist. Oleme taastumise teekonnal usaldusväärne, kogenud ja toetav partner. Kuulame alati ära ning leiame koos üles sinu tugevused, aitame seada eesmärke ja tuua ellu lootust ning tähendusrikkaid tegevusi. Toetame enesearengut, igapäevast toimetulekut, õppimist, töö leidmist ja töökoha hoidmist. Pakume teaduspõhist ja tasakaalustatud infot psüühikahäirete kohta. Rehabilitatsiooniteenust osutab pikaajalise töökogemusega erinevatest spetsialistidest koosnev meeskond, kuhu kuuluvad vaimse tervise õde, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, tegevus- ja loovterapeudid ning kogemusnõustajad. Paljud on omandanud lisateadmisi teraapiate vallas, et teha oma tööd sisukalt ja kliente toetavalt. Oleme vastavalt klientide vajadustele pidevalt arendanud ja kasutusele võtnud programme ja sekkumisi, näiteks sotsiaalsete oskuste arendamise grupid ja koolitused Aspergeri sündroomiga inimestele ning nende lähedastele, varane toetus esmasesse psühhoosi haigestunutele, jpm. Kasutame palju grupiteraapiatele põhinevaid tööviise, sh loovteraapiad (muusika- ja kunstiteraapia). Rehabilitatsioonimeeskond ei diagnoosi ega ravi psüühikahäireid, kuid me teeme tihedat koostööd psühhiaatrilise ravi osutajatega.