Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tartu Herbert Masingu Kool

Aadress
Pepleri 5, Tartu
Riia 10, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskus osutab rehabilitatsiooniteenuseid psüühilise erivajadusega (autismispektri häire, emotsionaalse trauma kogemus, meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge jm) lastele ja noortele ning nende peredele. Keskuse peamisteks klientideks on Masingu kooli õpilased, kuid keskuse poole võivad julgelt pöörduda ka teised sihtgruppi kuuluvad 7-16-aastased lapsed ja noored. Erandkorras osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ka eelkooliealistele autismispektri häirega lastele, kes vajavad puudespetsiifilist kõnearenduslikku tegevust (sh alternatiivkommunikatsioon) ja autismipedagoogilist tuge. Rehabilitatsioonikeskus töötab juhtumikorralduslikul põhimõtel. Oma põhiolemuselt on juhtumikorraldus teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on tagada kliendile individualiseeritud abi, mis lõppkokkuvõttes tooks kaasa ressursside kõige otstarbepärasema kasutamise. Rehabilitatsioonikeskuse juhtumikorraldaja püüab oma sekkumiste ja nõustamiste kaudu saavutada seda, et lapsel ja perel oleks võimalik oma igapäevaeluga paremini toime tulla. Juhtumikorraldaja põhilisteks ülesanneteks on rehabilitatsiooniplaanist juhindudes ning lapse, pere ja spetsialistide meeskonnaga koostöös: - lapse vajaduste ja võimaluste hindamine; - lapses ja/või tema peres ja/või elu- ja õpikeskkonnas muutuste esilekutsumiseks vajalike tegevuste planeerimine (tegevuskava); - teenuste ja muu abi vahendamine. Mõnel juhul kuulub juhtumikorraldaja tööülesannete hulka ka