Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akersoni OÜ

Teenuseosutaja
Akersoni OÜ
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Mai tn 15-27, Pärnu linn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Teenust osutatakse teenuse saaja elukohas. Toetame sinu toimetulekut sulle tavapärases keskkonnas ning õpetame sind hakkama saama igapäevaste lihtsate, kuid vajalike toimingutega. Kaasame sind erinevatesse ühisüritustesse ja võimetekohasesse huvitegevusse.  Aitame kaasa sotsiaalsete suhete loomisel ja kaasame sind töösarnastesse tegevustesse. Koostöös sinuga (ja olemasolu korral ka sinu esindajaga) koostame ühiselt tegevusplaani ja juhendame sind asjaajamises, majapidamistöödes, igapäevaeluga seotud eelarve koostamises ja sellest kinnipidamises. Vajadusel astmestame tegevused, et sul oleks lihtsam sihile jõuda. Teeme koostööd sinu tugivõrgustikuga ning nõustame ja toetame vajadusel ka sinu lähedasi. Oluline on sulle tagada võimalikult iseseisev toimetulek elades tavapärases keskkonnas.  Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine, kui ka rühmatööd. Oma töös oleme inimesekesksed: tegevuste planeerimisel lähtume teenuse saaja vajadustest.  Meie asutuses on tööl psühhiaater ja üldarst, kelle poole vajadusel saab pöörduda. Teeme koostööd KOV, perearstide ja kindlasti teenuse saaja lähedastega. Oma töös oleme usaldusväärsed  ja uuele avatud. Kõik meie tegevusjuhendajad on koolitatud ja pädevad oma tööd tegema. Meie tegevusjuhendajad räägivad nii eesti kui vene keelt. On võimalik arendada oskuseid visuaalkunstis, muusikas, sõnakunstis (luuletused, jutustused jne).  Oma töös lähtume eesti sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest ja eesti erihoolekande kvaliteedijuhisest. Suhtume igasse teenuse saajasse individuaalselt, arvestades tema eripärasid, võimeid ja olemasolevaid oskusi. Meie tegevusjuhendajad teevad oma tööd pühendumisega ja on alati sinu jaoks olemas, ulatudes sulle vajalikul hetkel abikäe. Igal juhul saad sa meilt enesekindluse, oled julgem ja sotsiaalsem. Sul tekib kindlustunne ja sa tead, kust abi ja toetust saada. Sa oled koos meiega!