Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Merimetsa Kogukonnakeskus 

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Aadress
Merimetsa tee 1, Tallinn
Telefon
E-posti aadress

Merimetsa keskuses töötavad sõbralikud, abivalmid ja kogenud töötajad. Meie eesmärk on iga inimest individuaalselt tundma õppida ja juhendada, tagades olemasolevate oskuste säilitamise ning võimalusel ka arendamise. Meie keskuses pakutav teenus on suunatud intellektihäirega (vaimupuudega) inimestele, et saaksime parimal viisil arvestada diagnoosist tulenevaid vajadusi Merimetsa keskuses paneme rõhku individuaalsele juhendamisele. Koos juhendajaga mängitakse erinevaid mänge, tehakse võimetekohaseid töölaadseid ja arendavaid tegevusi. Kööginurgas saab harjutada söögi tegemist, tajunurgas emotsioone maandada ja pallimeres meeli ergutada. Olulisel kohal on füüsiline aktiivsus – individuaalsed võimlemised ja õues liikumine. Asume looduskaunis kohas, kus saame hobuseid vaatamas käia ja Stroomi rannani jalutada. Õuealal saab jalutada, liivakastis mängida ja kiikuda Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.