Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus- VÄNDRA ALEVI SOTSIAALMAJA

Teenuseosutaja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus- VÄNDRA ALEVI SOTSIAALMAJA
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Toetatud elamise teenus
Aadress
Vana tn 94, Uus tn 17 Vändra alev Põhja-Pärnumaa vald
Telefon
E-posti aadress

Vändra Alevi Sotsiaalmaja Vana tn 94 Vändras läbis uuenduskuuri 2018 aastal. Meil on majutusega toetatud elamise teenuskohad, neist osad toad asuvad II korrusel ja osad I korrusel (liikumisraskustega elanikele). Hoone I korrusel on päevakeskuse avarad ruumid, mis aitavad kaasa teenuseid saavate inimeste aktiviseerumisele. Tagatud on ligipääsud ratastooliga liikujatele. Asume Vändra alevi keskuses, kus on olemas hea bussiühendus, kaubandus, kultuurimaja, staadion ja tervisekeskus. Uus tn 17 hoones pakume päeva- ja nädalahoiu teenust. Avar maja ja suur õueala on väikeseks paradiisiks meie teenuse saajatele. Hoone on ühekorruseline, remonditud ja kohandatud sügava liitpuudega inimestele. Pakutavate teenustega oleme sulle toeks igapäevasel asjaajamisel, mille tulemusena suureneb sinu ja sinu pere iseseisev toimetulek. Sind oodatakse alati meie juurde. Aitame leida ja julgustame sind osalema sobivates vaba aja tegevustes, toetame sind töö otsimisel ja aitame läbi rääkida tööandjaga. Ootame sind ühistele üritustele ja väljasõitudele. Päeva- ja nädalahoiuteenuse raames on sinu päevad sisustatud rahulikus tempos aktiivsete tegevustega. Tagatud on igapäevane hooldus ja kõrvalabi. Oleme suurest linnakärast eemal, kuid kõik vajalik on olemas. Kui sa armastad enda ümber loodust, avarust ja privaatsust, siis suudame seda sulle pakkuda. Iga kuu tähistame sünnipäevasid jm tähtpäevasid. Igal aastal teeme ühepäevase ja kahepäevase väljasõidu mööda Eestimaad. Huviringidest pakume muusika- ja näiteringi, meisterdamise võimalust ja õppekööki. Käime suvel staadionil, mängime discgolfi ja bocciat. Terviseskuses käime vesivõimlemises. Kultuurimaja ootab alati meid kinno ja üritustele. Saame kasutada jõusaali. Kõik meie tegevusjuhendajad on väga hoolivad ja teevad tööd südamega. Oleme piirkonnas usaldusväärne ja kvaliteetne teenusepakkuja. Vändra Alevi Sotsiaalmaja tegutseb selleks, et abivajavatele inimestele osutada sotsiaalteenuseid, eesmärgiga ennetada või leevendada toimetulekuraskusi. Lähtume oma igapäevase töös, et iga inimene on väärtuslik ning keegi pole teisest parem ega halvem. Toetame inimese enesemääratlust. Oleme ausad ja toetame inimest oma igapäevaeluga toimetulekul, meie töö ja hoiakud on teenuse saajatele arusaadavad. Kiirgame soojust ja positiivsust– töötame rõõmuga.