Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Põhja-Sakala Vallavalitsus, Võhma Päevakeskus

Teenuseosutaja
Põhja-Sakala Vallavalitsus, Võhma Päevakeskus
Teenuse piirkond
Viljandi maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Veski tn 11 Võhma
Telefon
E-posti aadress

Võhma Päevakeskus osutab Sotsiaalkindlustusameti partnerina igapäevaelu toetamise- ja toetatud elamise teenuse pakkumist alates 2016. aastast, mil meie teenustele suunati esimesed inimesed Viljandimaal Võhma linnast. Alustasime siis tol ajal teistmoodi päevakeskuse erihoolekandeteenuste andmist kui oli tavapärane. Me ei keskendu teenustena mitte niivõrd inimese vaba aja sisustamisele läbi laulu, tantsu või käsitöö, vaid tema elukvaliteedi paremaks muutmisele läbi igapäevaelus vajaminevaid toimetusi juhendades ja läbi viies. Oleme isikukeskse erihoolekandemudeli elluviijad juba alates 2016 aastast. Teeme küll ka koos kõikide teenuse saajatega tegevusi ja üritusi nii päevakeskuses kui mujal, kuid põhirõhk on siiski individuaalsel tööl inimesega. Aitame elus vajaminevate asjade korraldamisel. Koostame koos eelarvet, poenimekirju, päeva ja nädala menüüd ja päevakava, aitame suhtevõrgustiku loomisel ja hoidmisel, suuname tähelepanu enda ja kodu korrashoiule ja juhendame, kuidas kõike paremini teha ning selgitame, milleks kõik üldse vajalik on. Vajadusel käime koos inimesega kaupluses ja arsti juures, aitame muudes ametiasutustes asju korraldada. Suhtleme kohtutäituritega ja leiame võlgade probleemidele lahendused. Samuti aitame leida võimaluse teha kaitstud tööd või palgatööd avatud tööturul. Teeme selles osas palju koostööd Töötukassa Viljandi osakonnaga. Me ei suhtle oma inimestega käskivas kõneviisis, vaid püüame muuta mõttemaailma nii, et inimene suudaks ise teha enda jaoks mõistlikumaid otsuseid. Iga inimene on ise oma õnne sepp! Meie teenuse saajad elavad oma kodudes ja meie tegevusjuhendajad käivad kodudes, aidates ja juhendades erinevate probleemide ja tegevuste korral. Ühised tegevused toimuvad päevakeskuse ruumides reeglina kord nädalas. Pakume muusikateraapiat kogenud muusikaterapeudi juhendamisel, nipet-näpet klubi, kus valmistame erinevaid tooteid (salvrätikuhoidjad, võtmehoidjad, heade mõtete purgid, kalendrid, vahaküünlad , unenäopüüdjad, käsitöökaardid jne). Meil on ka reisiklubi, kus tutvustame erinevaid riike, teeme nende toite, kokandustundides küpsetame, teeme hoidiseid, õpime tavapärast kodutoitu tegema. Teeme ekskursioone nii erinevatesse kohtadesse Eestis kui ka mujale - oleme käinud Lätis, Poolas ja Slovakkias. Külastame teatrietendusi ja vaatame kinos uusi filme. Tähistame erinevaid tähtpäevi. Peame meeles oma sünnipäevalapsi. Meie tegevusi kajastab Facebookis Võhma Päevakeskuse leht. Meil töötavad oma tööd südamega tegevad tegevusjuhendajad kes omavad ka tegevusjuhendaja tööks vajalikke koolitusi ja kvalifikatsiooni. Võhma Päevakeskuse uksed on avatud kõigile, kes soovivad leida sõbralikku ja toetavat keskkonda, kus kedagi ei mõisteta hukka ega peeta teistest paremaks või halvemaks. Ootame Sind!