Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Saarde Vallavalitsus- Surju Hooldekodu Videvik

Teenuseosutaja
Saarde Vallavalitsus- Surju Hooldekodu Videvik
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Videviku kinnistu, Surju küla, Saarde vald, Pärnumaa
Telefon
E-posti aadress

Osutame igapäevaelu toetamise teenust hooldekodu „VIDEVIK” ruumides. Teenusele on tagatud juurdepääs ka ratastoolis inimestele. Teenuse osutamisel lähtume iga inimese vajadustest. Teenuse eesmärk on sotsiaalse ja emotsionaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng. Mida me teeme: kaasame inimesi huviringide tegevustesse (keraamika); õpetame isiklike ja igapäevaelu oskustega toimetulekut; nõustame ja juhendame asjaajamistel ja avalike teenuste kasutamisel; õpetame tundma ja jälgima haiguste (somaatiliste) sümptomeid; arendame aja planeerimise, vaba aja sisustamise ja materiaalsete vahendite kasutamise oskusi; arendame suhete ja kontaktide loomise ja säilitamise oskusi; kaasame teenuse saajaid töösarnastesse tegevustesse; teeme koostööd tugivõrgustikuga (lähedased, eestkostjad jt); korraldame ühisüritusi ja kaasame neis osalema. Igapäevaelu toetamise teenusel on võimalik kasutada pesemisruume (sageli vajavad tegevusjuhendaja abi), pakume soovi korral lõunasööki. Meid ümbritseb imeline loodus: lilleilu, põlispuud. Jätkub töiseid tegevusi ja lihtsalt olemist looduses.