Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avatud on SEB Heategevusfondi õppe- ja hobistipendiumiprogrammi kevadine taotlusvoor

27.01.2023 | 13:00

Avatud on SEB Heategevusfondi õppe ja hobistipendiumi programmi kevadine taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

2023. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 ja hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda lapsed ja noored, kes elavad või on elanud asendushooldusel.

Õppestipendiumi saab taotleda

  • õppemaksu või täiendusõppe tasumiseks (ühekordne toetus kuni 640 eurot)
  • õppevahendite soetamiseks (ühekordne toetus kuni 640 eurot), mille abil on võimalik soetada õppimiseks vajaminevaid vahendeid (näiteks juuksurile käärid, kokale kööginuga, ehitusviimistlejale pintslid, meditsiiniõele mugavad tööjalatsid, multimeedia spetsialistile arvutiprogramm vms)
  • igakuiseks isemajandamiseks (toetus määratakse viieks kuuks ja selle suurus on kuni 100 eurot kuus, kasutamise ajavahemik veebruar-juuni 2023)
  • elluastuja stardikapitaliks (ühekordne toetus kuni 300 eurot), mis on mõeldud iseseisva elu alustamiseks ja uue elukoha sisustamiseks
  • enesearengu toetuseks (kuni 500 eurot kasutamiseks 5 kuu vältel, periood veebruar-juuni 2023).

Hobistipendium aitab

  • soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot)
  • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise periood veebruar-juuni 2023)
  • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise periood veebruar-juuni 2023).  

Lisainfot stipendiumile kandideerimise kohta leiab:

Taotluse ja lisadokumendid palume saata hiljemalt 31. jaanuariks 2023.

Triin Lumi
tegevjuht
MTÜ SEB Heategevusfond
Tornimäe 2, Tallinn
tel 51 67 369
e-post: [email protected]
http://www.heategevusfond.ee/