Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet: puude raskusastme tuvastamise otsused võivad viibida

21.02.2024 | 09:12

Sotsiaalkindlustusamet võtab veebruaris ja märtsis ühendust inimestega, kelle puude taotluste menetlus võib ületada seaduses ettenähtud tähtaega.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja abivahendite talituse juhataja Tiia Orlovski sõnul on menetlustähtaegade ületamine põhjustatud ekspertarstide nappusest ning aasta alguses suurenenud töömahust. 

„Tavapäraselt suureneb puude raskusastme taotluste arv aasta lõpus ning uue aasta alguses. Tänavu on olukord keerulisem, sest pensionile jäi kolm kogenud ekspertarsti ning uusi arste pole ka meil õnnestunud leida. Kahjuks ei saa me hetkel öelda, kui paljusid inimesi võib otsuse viibimine puudutada,” selgitab Orlovski ning lisab, et taotluste menetlemisaja pikenemine võib tuua endaga kaasa toetuste väljamaksete hilinemise. 

Kõik taotlused menetletakse ja otsused tehakse nii kiiresti kui võimalik. Vajadusel teeb sotsiaalkindlustusamet täiendavaid makseid, et kõik inimesed, kellele on puudetoetus määratud, saaksid raha esimesel võimalusel kätte. 

Teavitame sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas personaalselt kõiki, keda puude raskusastme taotluste menetluse viibimine puudutab. Juhul kui inimesel ei ole võimalik tutvuda talle saadetud infoga iseteenindusportaalis, saab ta vajadusel helistada sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360. Juhime tähelepanu, et suurenenud pöördumiste arvu tõttu võib infotelefonil olla ootejärjekord. 

Lõppenud aastal esitati sotsiaalkindlustusametile kokku 57 418 puude raskusastme määramise taotlust, neist ligi 30% esimeses kvartalis. Kokku on 2023. aasta seisuga puude raskusaste tuvastatud 116 432 inimesel, mis on 8,4% Eesti rahvastikust. 

Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast. 

Elis Maria Oldekop

Kommunikatsiooninõunik