Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tugiliin 6606 077 julgustab võtma vastutust oma vägivaldse käitumise eest

22.05.2020 | 09:30

Uudis
    • Jaga

Sellest nädalast on avatud telefoniliin 6606 077 meestele ja naistele, kes soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta oma käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada. Tugiliinil hakkab kõnesid vastu võtma Tõnis Palgi, kes on aastaid toetanud sõltuvus- ja vägivalla probleemidega inimesi. 

„Selleks, et vägivallatseja saaks ise oma käitumist muuta, on tal vaja jõuda punkti, kus ta hakkab mõistma oma käitumisega tekitatud kahjusid. Edasi liikumiseks vajab ta teadlikkust oma väärtustest, arendada lugupidavaid hoiakuid teda ümbritsevate inimeste suhtes ning oskusi suhtes toimimiseks, konfliktide lahendamiseks rahumeelselt ning hinnanguvaba tuge,“ leiab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna tugiliini koordinaator Tõnis Palgi.

Palgi liitus sotsiaalkindlustusametiga selle aasta märtsis eesmärgiga luua esmase nõustamise võimalus nendele meestele ja naistele, kes on mures oma vägivaldse käitumise pärast.

Uue tugiliini tugevus on individuaalne lähenemine igale helistajale. Pöörduja saab esmalt oma loo ära rääkida ning seejärel tuge ja nõu järgnevateks sammudeks. Mõnel juhul on probleemiks sõltuvushäire. Teisel juhul võib sobiv samm olla vägivallatsejatele mõeldud tugigrupiga liitumine. Kolmandal juhul võib sobivam olla individuaalne pöördumine psühholoogi poole. Koos tugiliini nõustajaga leitakse igale pöördujale sobiv teekond vägivallavaba tuleviku poole.

"Meie nõustamise nurgakiviks on seisukoht, et vägivaldne käitumine on lubamatu ning see on võimalik asendada austava suhtlusega. Tihtipeale näevad vägivallatsejad seda ka ise ja otsivad lahendusi, kuidas luua turvatunnet ja rahu oma peres. Samas võib olla teekond vägivallast turvalise käitumise juurde keeruline ja muutuste elluviimiseks vajab inimene järjekindlust ja tuge. Seetõttu pakumegi võimalust esimese sammuna helistada ja arutada oma olukorda," sõnas Palgi. 

Uuringud näitavad, et pakkudes vägivallatsejale ärakuulamist, võimalust võtta vastutus oma teo eest ning vajalikke teadmisi ja oskusi vägivallavabaks käitumiseks, väheneb tõenäosus vägivalla kordumiseks. Esimeseks sammuks vägivallavabaks käitumiseks on juhtunu tunnistamine ja vastutuse võtmine oma käitumise eest. Lisaks vägivalla vähendamisele aitab oma käitumise mõistmine parandada enda ning oma lähedaste vaimset tervist ja omavahelisi suhteid.

Vägivallast loobumise tugiliin 6606 077 on avatud esmaspäevast reedeni, kella 10-16ni, nõu saab küsida ka e-posti teel [email protected].