Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohalike omavalitsuste nõustamine

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamistalituse tegevuse eesmärk on suurendada riigi korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja parandada abimeetmete kvaliteeti ning aidata arendada tugevat esmatasandil toimivat täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi.

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamistalituse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

Tegevussuunad

Strateegiline nõustamine

Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

Rakenduslik nõustamine

Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

Juhtumipõhine nõustamine

Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

Nimi Telefon E-post
Evelyn Kaasik 
talitusejuhataja
5301 0587 [email protected]
Põhja piirkonna juht
Kätlin Kilp
Tööpiirkond: Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa
5911 5955 [email protected]
Lõuna piirkonna juht
Lilia Raudheiding
Tööpiirkond: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa
5302 5918 [email protected]
Ida piirkonna juht
Heli Ferschel
Tööpiirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
5361 8094 [email protected]

Lääne piirkonna juht

Maarika Mändla

Tööpiirkond: Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa

5307 0458 [email protected]

Mart-Peeter Erss

teenuse juht

5359 8796 [email protected]
Mariliis Raidma
teenuse arendusnõustaja
5919 6172 [email protected]
Greete Jalast
juriidiline nõustaja
5883 7839 [email protected]
Evelin Hillep
juriidiline nõustaja
5304 1300
[email protected]
Katrin Lurich  
analüütik
5865 1295
[email protected]
Peeter Peet
analüütik
5306 9143 [email protected]

Sotsiaalteenuste nõustajad

Nimi Telefon E-post
Anu Blum
5302 9177
[email protected]
Jaanika Kirs 
5749 3334
[email protected]
Kätlin Sarapuu
5866 2358
[email protected]
Anneli Raap 5917 0162 [email protected]
Kristiina Teder 5916 6710 [email protected]

2022

03.03.2022 toimunud veebiseminari „Isikliku abistaja teenuse reguleerimise küsitavaid aspekte kohalikes omavalitsustes“ slaidid (790.08 KB, PDF)

2021

16.11.2021 veebiseminari „Eestkoste teemapäev kohalikele omavalitsustele“

09.11.2021 "Teenuseosutajate teabepäev üldhoolekandeasutuste juhtidele teenusejuhtidele REACT – projekti raames

28.09.2021 "Üldhoolduse teabepäev"

24.08.2021 "Teabepäev teenuseosutajatele"

15.06.2021 "Teabepäev teenuseosutajatele" ettekannete videod

12.05. 2021 "Supervisioon ja coaching erihoolekande- ja rehabilitatsiooni asutustele"

28.04.2021 "Õendusteenus hoolekandeasutustes ja oluline informatsioon asutuse juhtidele"

31.03.2021 „Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes“ (415.5 KB, PDF)

21.01.2021 teabepäev "Covid-19 ja vaktsineerimine" (vene keeles)

21.12.2020 teabepäev "Covid-19 hoolekandeasutustes"

Veebiseminar "Hoiame hooldekodusid! 15. detsember 2020 kell 13.00

Sotsiaalteenuste ja –toetuste registri STAR uuenenud võimalused praktikas 25. novembril kell 13

Ettekande teevad Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik Aika Kaukver ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse sotsiaalkaitse talituse teenusehaldur Eve Jürgenson.

Seminaril räägitakse abivajaduse hindamisest ja juhtumikorraldusest ning praktiliste näidete toel STARi keskkonnas teenusele suunamisest ja andmete sisestamisest ning tutvustatakse teenuseosutaja vaadet.

Haldusakti koostamise koolitus

sotsiaaltöö ametnikele 17. ja 20. november 2020

Korraldaja: Addenda OÜ 
Koolitajad: Alar Urm, vandeadvokaat, advokaadibüroo Blessner ja Katrin Orav, vandeadvokaat, advokaadibüroo Lextal 

26. augustil – Hooldus ja omastehooldus

Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Maie Erin ja Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers juhatuse liige Ivar Paimre. Räägitakse KOVide analüüsi tulemustest, tuuakse välja kitsaskohad hoolduse määramisel ja omastehoolduse probleemid.

19. augustil – Kuhu liigub sotsiaaltransport?

Ettekande teeb Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Räägitakse sotsiaaltransporditeenuse olulisematest nüanssidest ja tulevikusuundadest.

12. augustil – Elu kodu või koduta! (Eluruumi-, varjupaiga- ja turvakoduteenus)

Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Jaanika Kirs. Räägitakse lühidalt teenuse eesmärkidest ja sisust.

5. augustil – Abivajadusest lähtuvalt (tugiisik ja isiklik abistaja)

Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Anu Õun, kes räägib tugiisiku ja isikliku abistaja teenustest, toob välja head ja vead.

29. juulil – Elu dementsusega

Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Anu Õun ja Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja. Räägiti dementsussündroomist, mis see on? Kuidas ära tunda varajast dementsust? Millised peaksid olema teenused, mis sobivad dementsusega inimestele? Kuidas toetada omastehooldajaid?

22. juulil – Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

Teematunnis osalesid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt ning Eesti Võlanõustajate Liidust Evelyn Eichhorst ja Teele Talk-Kõdar. Räägiti murekohtadest ja anti soovitusi, kuidas võlgadesse sattunud inimest aidata, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida vältida.

1. juulil – Kes on koduhooldustöötaja?

Ettekande tegi Tartu Päevakeskus "Kalda" juhataja Annika Sõna, kes rääkis koduhooldustöötaja oskustest ja teadmistest. KOVi poolne koolitus ja tugi 

17. juunil – Haldusakt ja kaalutlusotsus

Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel. Iga sotsiaaltoetus ja -teenus tuleb anda haldusaktiga. Sotsiaalhoolekandes tuleb enamasti teha kaalutlusotsus. Räägiti põhiasjadest haldusakti ja kaalutlusotsuse teemas.

10. juunil – Juhtumikorraldus ja võrgustikukoostöö

Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Arutati juhtumikorralduse põhimõtteid, millest sotsiaaltöötaja peab lähtuma ning võrgustikutöö (-liikmed) juhtumikorralduses.

3. juunil – Abivajaduse hindamine, STAR hindamisvahendina

Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Räägiti, millele peab tähelepanu pöörama esmasel abivajaduse hindamisel ja millised on selles STARi võimalused

Last updated: 05.07.2023

Was this page helpful??