Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asenduskodu sisehindamist toetavad juhised

Kooskõlastus enamaarvulisel paigutusel asendushooldusteenusele

Erandolukorras võib asendushooldusteenuse osutamisel perekodus ja asenduskodus olla rohkem kui kuus last ja hooldusperes rohkem kui neli last.

Seda juhul, kui

  • paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus
  • see on asendushooldusel olevate laste huvides
  • selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste eestkostjad
  • see on kooskõlastatud sotsiaalkindlustusametiga.

Vaata protsessi juhist siit (544.62 КБ, PDF)

Viimati uuendatud 27.03.2023

Kas sellest lehest oli abi?