Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abivahendi ettevõttele

Abivahendi ettevõte, k.a apteek, saab müüa abivahendeid inimesele soodsamalt, kui tal on sotsiaalkindlustusametiga vastav leping.

Lepingu sõlmimisest ja riigi osalusega tehingute tegemise nõuetest

Selleks, et abivahendi vajajad saaksid abivahendeid sinu ettevõttest soetada riigipoolse soodustusega, esita taotlus sotsiaalkindlustusametiga lepingu sõlmimiseks. Taotluse vormi, lepingu tingimuste ja lisadega tutvu allpool.

Oluline info! 01.01.2020 jõustus sotsiaalhoolekande seadus § 55 lõige 2, mille kohaselt peab abivahendi müüja ja/või üürija tagama ettevõtte igas müügipunktis vähemalt ühe spetsialisti, kellel on abivahendi spetsialisti kutsetunnistus või sellega võrdsustatud spetsialisti (tegevusterapeut, füsioterapeut, proviisor, farmatseut, audioloog, optometrist) olemasolu. Antud nõue kehtib nii uutele ettevõtetele, kui ka nendele ettevõtetele, kes on täna juba meiega lepingu sõlminud. Nõuetele vastavust kontrollib sotsiaalkindlustusamet juba lepingut sõlmides. Abivahendi spetsialisti kutset annab välja Eesti Tegevusterapeutide Liit ning kutse taotlemise kohta saad lugeda nende kodulehelt. Info selle kohta, milliseid tooteid saavad müüa või üürida abivahendi spetsialisti kutsega võrdsustatud spetsialistid on leitav abivahendite loetelust

Pane tähele! Abivahendi ettevõttel on kohustus abivahendi kasutajale või tema esindajale selgitada

 • abivahendi õigeid ja eesmärgipäraseid kasutamise tingimusi
 • abivahendit hooldamise tingimusi
 • abivahendi kasutamisega seotud ohutingimusi
 • üürimise korral abivahendi hoolduse tingimusi ja sagedust

Samuti on abivahendi ettevõttel kohustus abivahendit inimesele sobitada ja vajadusel kohandada.

Oleme loonud hinnapakkumiste vormid manuaalsetele ja elektrilistele ratastoolidele, invarolleritele, proteesidele, kuulmisabivahenditele, surverõivastele ja varuosadele, et lihtsustada hinnapakkumise koostamist. Samuti on kasutusel üldvorm teiste abivahendite jaoks.

Küsimuste korral aitavad:

Mare Toompuu

Nõunik

(lepingulised küsimused)

Reelika Dampf

Peaspetsialist

(tehingute aruanded ja arved)

Lisett Marmei

Peaspetsialist

(teenuseosutajate nõustamine abivahendite teenuse aruandluse koostamisel)

Aive Volter-Kilk

Arendusspetsialist

(tehingutega seotud tehnilised küsimused)

Lisainfo

Dokumentide vormid

Abivahendite e-teenus

Abivahendite e-teenus võimaldab lepingulistel partner-ettevõtetel riigi osalusega abivahendite tehingute ja nendeks vajalike päringute teostamist.

Abivahendite e-teenuse kasutamiseks on ettevõtetel vajalik omada juurdepääsu abivahendite teenustele, mis on kättesaadavad läbi X-tee (X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga).

X-tee kaudu on teenused kättesaadavad kahel viisil. Ettevõtted saavad enda vajadustest ja eelistustest lähtudes valida, kas liidestuda SKAIS2-te  oma infosüsteemiga (1.98 MB, PDF) või kasutada abivahendite MISP2 portaali (2.59 MB, PDF).  

SKAIS2 teenuste kasutamine läbi oma infosüsteemi liidestumise

 • eeldab ettevõttelt infosüsteemi liidestamist SKAIS2 abivahendite teenustega
 • eeldab ettevõttelt turvaserverit või selle teenuse sisseostmist
 • teenuste kasutamiseks otsene ligipääs

SKAIS2 teenuste kasutamine abivahendite MISP2 portaali kaudu

 • ei eelda ettevõttelt infosüsteemi olemasolu või selle liidestamist/arendamist
 • ei eelda ettevõttelt turvaserverit
 • ettevõttele soodsam valik, kui riigi osalusega tehinguid on vähe
 • kasutamine nõuab rohkem käsitööd tehingute tegemisel, kuna vajalik on teha sissekanne abivahendite MISP2 portaali ning enda infosüsteemi eraldi

Lisainfo

Probleemide korral on abiks SKA tugi

Anname endast parima, et e-teenuse kasutamine oleks sujuv. SKA tugi on ettevõtte esmaseks kontaktiks e-teenuse kasutamisega seotud probleemidest teavitamisel. Lihtsamate probleemide korral saab SKA tugi anda kiireid vastuseid (näiteks annab tehingu ID kohta infot).

Probleemide esinemisel e-teenuse kasutamisel toimige nii: 

 1. veenduge, et Teie enda seadmed on töökorras ja suhelge ettevõtte enda IT-toega (sh ettevõtte poolse infosüsteemi pakkujaga). Sotsiaalkindlustusamet ei saa ettevõtte enda infosüsteemist tulenevate vigadega abistada.
 2. teavitage sotsiaalkindlustusameti SKA tuge esimesel võimalusel ja kirjeldage oma probleemi võimalikult täpselt, edastades ka täidetud vormi (17.48 KB, DOCX).

SKA toe kontaktid:

Telefon: 620 8318 (E-N 8.00 - 16.30, R 8.00 - 15.30)

E-post: [email protected] (Kirja saatmisel kasutage vormi (17.48 KB, DOCX))

NB! Kui abivahendi vajaja soovib teavet abivahendite osas või nendega seonduvalt,  palume pöörduda sotsiaalkindlustusameti üldise infotelefoni poole 612 1360.

Viimati uuendatud 30.11.2023

Kas sellest lehest oli abi?