Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Maksame sotsiaaltoetust vanaduspensioniealisele inimesele, kellel on tuvastatud puude raskusaste.

Sotsiaaltoetuse määrad:

  • keskmise puudega inimesele 12,79 eurot kuus,
  • raske puudega inimesele 26,85 eurot kuus,
  • sügava puudega inimesele 40,91 eurot kuus.

Üldjuhul ei ole korduval puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.

Kuidas saan?

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse saamiseks esita taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse vormi leiad siit 

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Viimati uuendatud 18.05.2023