Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Kui su peres on alla 19-aastane laps, maksame tema eest sulle lapsetoetust. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.

Oluline info

Lapsetoetuse suurus on 80 eurot kuus. Kui peres on kolm või enam lapsetoetuseks õigustatud last, on lapsetoetuse suurus 100 eurot kuus alates kolmandast lapsest.

Kuni 19-aastaste laste puhul loetakse õppeaasta alguseks 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunit. Kui laps õpib Eestis, ei ole õppimise kohta tõendit esitada vaja, sest andmed laste õppimise kohta saame Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

Kui keskhariduseta alla 19-aastane laps omandab haridust välisriigis, siis neid andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis ei ole ning välismaal õppimise kohta tuleb igal aastal esitada meile koolitõend. Koolitõendi palume saata elektroonselt aadressil [email protected], posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või tuua teile sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Kuidas saan?

Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada! Saadame sulle pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusse hüvitise pakkumuse.

Kui olete tulnud perega välismaalt Eestisse elama või tekib toetuse saamise õigus näiteks tänu lapsendamisele, eestkostele võtmisele vms, võtke meiega palun ühendust iseteeninduses või e-posti aadressil [email protected]. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Lisainfo

Pea meeles, et sotsiaalkindlustusametit tuleb teavitada juhul, kui õigus hüvitisele lõppeb. Näiteks kui laps lõpetab mingil põhjusel õpingud õppeaasta keskel ning sellest sotsiaalkindlustusametit ei teavitata, peame rohkem makstud toetuse hiljem tagasi nõudma.

Kui andmed lapse õppimise kohta ei ole uue õppeaasta alguses peretoetuste maksmise ajaks veel EHIS-esse jõudnud (näiteks kui laps on vahetanud kooli vms), võib juhtuda, et toetuste maksmisse tekib väike paus. Maksame toetuse tagantjärele välja esimesel võimalusel pärast info laekumist.

Pane tähele! Alates 2021. aastast makstakse 1619aastaste laste eest välja lapsetoetust ka septembris. Seda isegi juhul, kui laps edasi ei õpi.

Seotud viited

Peretoetused

Viimati uuendatud 09.02.2023