Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Parkimiskaart

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart on mõeldud selleks, et tagada inimesele võimalus sõidukiga liigelda ja seda parkida.

Kellele?

Parkimiskaart antakse inimesele, kellel esineb

 • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle
 • ajutine liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde puhul peab inimene kasutama liikumist abistavat abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jms)

Kui sul või sind teenindava sõiduki juhil on parkimiskaart, võid parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta. Soodustus ei laiene eraparklatele.

Parkimiskaarti saad taotleda oma linna- või vallavalitsusest.

  Parkimiskaardiga tohid

  • asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas nii, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel ning jalakäijale on jäetud sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba. Luba ei kehti, kui tee on tähistatud peatumise keelujoonega
  • parkida piiratud parkimisajaga avalikus parklas ettenähtust kauem ja õuealal väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda teiste sõidukite liiklemist võimatuks
  • asulas peatuda peatumist keelava märgi mõjupiirkonnas selleks, et liikumis- või nägemispuudega inimene saaks sõidukisse tulla või sealt väljuda

   Parkimiskaart antakse inimesele, mitte sõidukile. Kaarti tohib kasutada ainult selle saanud inimese sõiduki parkimiseks.

   Parkimisel peab kaardi esikülg olema armatuurlaual nähtaval kohal, et kontrollijal oleks võimalik tuvastada kaardi registreerimisnumber, kehtivusaeg ja väljaandja.

   Enne reisile minekut tutvu ka teistes Euroopa Liidu riikides kehtivate tingimustega.

   Parkimiskaart tunnistatakse kehtetuks, kui

   • annad kaardi kasutada inimesele, kel ei ole selleks õigust või kui sind teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt
   • kaart kaob või varastatakse. Teata sellest kohe parkimiskaardi väljaandjale ja taotle uus kaart
   • kaardi kehtivusaeg on möödunud. Vajaduse korral pead seda omavalitsusest uuesti taotlema


   Omavalitsusele

   Omavalitsustele väljastab parkimiskaardi toorikud sotsiaalkindlustusamet. Selleks peab omavalitsus edastama meile kirjaplangile vormistatud ja digiallkirjastatud tellimuse. Teksti sisusse palume märkida, mitu parkimiskaarti ja mis aadressile on vaja toimetada. Tellimuse saab edastada dokumendivahetuskeskuse kaudu või aadressil [email protected].

   Küsimuste korral palume pöörduda Liis Türbsali poole telefonil +372 5309 1907 või e-posti aadressil [email protected].

   Viimati uuendatud 14.11.2023

   Kas sellest lehest oli abi?