Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peretoetused

Eestis on kasutusel universaalne peretoetuste skeem - iga laps on väärtus ja tal on õigus riigi toetusele.
Peretoetuste saamise õigus kaasneb nii lapse sünni kui muul viisil perre tulemisega – näiteks lapse hooldamise, lapsendamise või lapse eestkostele võtmisega.

Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal

2023. aasta jaanuari peretoetused maksti lastele ja peredele välja seni kehtinud summas. Alates veebruarist 2023, kui seadusemuudatused jõustuvad, maksab sotsiaalkindlustusamet veebruari eest juba uusi ja suuremaid peretoetusi

Loe edasi

Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus - 320 eurot lapse kohta. Teeme sulle iseteeninduses pakkumise pärast seda, kui oled lapse sünni registreerinud.

Loe edasi

Lapsetoetus

Lapsetoetust maksame kuni kuni 19-aastase lapse vanemale 80 eurot kuus.

Loe edasi

Mitmike toetus

Kui su peres on kolmikud või enamaarvulisemad mitmikud, oled õigustatud saama nende eest toetust. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus pere kohta ja seda maksame kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni.

Loe edasi

Lasterikka pere toetus

Lasterikka pere toetust makstakse lisaks lapsetoetustele perele, kus kasvab vähemalt kolm last.

Loe edasi

Üksikvanema lapse toetus

Maksame seda samal perioodil kui lapsetoetust, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks.Üksikvanema lapse toetuse suurus on 80 eurot kuus.

Loe edasi

Ajateenija lapse toetus

Kui sina või lapse teine vanem on aja- või asendusteenistuses, maksame sulle ajateenija lapse toetust. Toetuse suurus on 900 eurot kuus iga lapse kohta

Loe edasi

Lapsendamistoetus

Kui oled lapsendanud lapse, on sul õigus saada ühekordset lapsendamistoetust 320 eurot iga lapsendatud lapse kohta.

Loe edasi

Eestkostetava toetus

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele 240 eurot kuus.

Loe edasi

Viimati uuendatud 08.02.2023