Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni indekseerimine ja ümberarvutamine

Iga aasta 1.aprillil pensionid indekseeritakse, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.
Kui oled töötav pensionär ja teenisid möödunud aastal töötasu, arvutakse sulle ka eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. See tähendab, et lisaks indekseerimisele suureneb sinu pension ka selle võrra.

Pensioni indekseerimine

Iga aasta 1. aprillil pensionid suurenevad, sest neid indekseeritakse.

Indekseerimise eesmärk on hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Selleks kinnitab Vabariigi Valitsus igal aastal uue pensioniindeksi.

Pensioniindeksi arvutamisel võetakse arvesse:

  • 80% ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus;
  • 20% ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus.

Indekseerimine toimub vaid siis, kui need suurenevad. Vähenemise korral pensione ei vähendata.

Indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui aastahinnet.
Pensioni baasosa, mis on kõigil pensionisaajatel sama, suureneb indekseerimisel aastahindest rohkem. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses suuruses. Nii paraneb ka väikese pensioni saajatel võimalus paremini toime tulla.

Ka uus aastahinne on kõigi jaoks sama suur, kuid kuna aastahindega korrutatakse läbi inimese tööstaažist sõltuv staažiosa, siis suureneb indekseerimise tulemusel ka pension erinevalt -  kellel on rohkem staaži, sellel rohkem ja vastupidi.

Pensioni baasosa

Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune.
Pensioni baasosa on 275,7562 eurot. Alates 1. aprillist 2023 tõuseb pensioni baasosa 317,9193 euroni.

Aastahinne

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus.
Pensioni aastahinne on 7,718 eurot. Alates 1. aprillist 2023 tõuseb pensioni aastahinne 8,684 euroni.

Rahvapension

Neile, kel minimaalne vajalik pensionistaaž (15 aastat) puudub, makstakse rahvapensioni. Ka rahvapensionimäär muutub igal aastal koos indekseerimisega.
Rahvapensioni määr on 295,34 eurot. Alates 1. aprillist 2023 tõuseb rahvapensioni määr 336,39 euroni.

2021.aasta 1.aprillist olid:
Pensioni baasosa 235,3079, pensioni aastahinne 7,206, rahvapensioni määr 255,18 eurot.
2020. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 215,5148, pensioni aastahinne 7,104, rahvapensioni määr 221,63 eurot.
2019. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 191,6496, pensioni aastahinne 6,627, rahvapensioni määr 205,21 eurot.
2018. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 175.439, pensioni aastahinne 6,161, rahvapensioni määr 189,31 eurot.
2017. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 161,9038 pensioni aastahinne 5,767 rahvapensioni määr 175,94
2016. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 153,3035 pensioni aastahinne 5,514 rahvapensioni määr 167,40
2015. aasta 1. aprillist olid:
Pensioni baasosa 144,2585 pensioni aastahinne 5,245 rahvapensioni määr 158,37

Töötatud aja arvesse võtmine ja pensioni ümberarvutamine

Lisaks indekseerimisele võtame iga aasta 1. aprillil arvesse vahepeal töötatud aja.

Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutame eelmise aasta eest lisanduva kindlustusosaku. Lisaks indekseerimisele suureneb nende pension ka selle võrra.

Arvesse läheb töötasult või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaks. Seega ei ole tähtis, kas inimene töötas terve aasta või üksnes mõned kuud. Kindlustusosaku suuruse arvutame välja laekunud sotsiaalmaksu summa põhjal.

Vaata oma pensioni suurust riigiportaalist

Pane tähele, et indekseeritud ja ümberarvutatud pensioni suurus on sulle nähtav alates 1.aprillist.

Pensioni suuruse muutumine ja tulumaks


Indekseerimine ja ümberarvutamine muudab sinu pensionisumma suurust. Seega, kui oled vanaduspensioniealine, töötad ja kasutad tulumaksuvabastust tööandja juures, tuleb sul pärast indekseerimist iga aasta aprillikuus tulumaksuvabastus tööandja juures üle vaadata.

Kui oled vanaduspensioniealine ja saad sotsiaalkindlustusametilt mitut tulumaksuga maksustatavat hüvitist, siis jälgib sotsiaalkindlustusamet ise, et sinu tulumaksuvabastuse määr ei oleks ületatud.

Infot oma tulumaksuvaba miinimumi kohta pensionilt ja hüvitistelt saate näha Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses „Minu kontaktandmed“ lehel „Tulumaksuvaba summa“ plokis. Samal lehel saate soovi korral muuta tulumaksuvabastuse summat. Samuti on võimalik muuta tulumaksuvaba miinimumi summat:

Viimati uuendatud 21.03.2023