Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni suurus

Pensioni suurus sõltub paljudest komponentidest. Osasid saad ise oma valikutega mõjutada, teised sõltuvad poliitilistest otsustest riigi tasandil.

Pensioni suuruse arvutamine

Pensioni suurus sõltub neljast osast: baasosa, staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa. Pensionisumma leidmiseks need osad liidetakse.

Loe edasi

Pensioni indekseerimine ja ümberarvutamine

Iga aasta 1.aprillil pensionid indekseeritakse, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Kui oled töötav pensionär ja teenisid möödunud aastal töötasu, arvutakse sulle ka eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. See tähendab, et lisaks indekseerimisele suureneb sinu pension ka selle võrra.

Loe edasi

Hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine

Eestis kehtiv tulumaksu määr on 20%. 2023. aasta algusest on üldine maksuvaba tulu ühes kuus 654 eurot. Vanaduspensioniealistele inimestele või kalendriaasta jooksul vanaduspensioniealiseks saavatele inimestele kehtib alates 2023. aasta algusest maksuvaba tulu 704 euro ulatuses. Keskmine pension on 2023. aastal 700 eurot.

Loe edasi

Pensionilisad

Laste kasvatamise eest ning represseeritule ja tuumakatastroofi likvideerijale, ametnikule ja päästeteenistujale makstakse pensionilisa

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste määrad

Siit leiad pensionide, toetuste ja hüvitistega seotud määrad ja suurused. • Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule maksame välja iga kuu 5. kuupäeval • Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele maksame välja iga kuu 12. kuupäeval

Loe edasi

Töötamine pensioni saamise ajal

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud. Töötades kogud pensioniõiguseid ning sinu pension arvutatakse igal aastal ümber ehk see saab suureneda.

Loe edasi

Laste kasvatamine ja pension

Laste kasvatamine võib anda õiguse minna varem pensionile või saada suuremat pensioni.

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione ja toetusi maksame vastavalt sinu soovile kas pangakontole või posti teel kojukandena. Pensione maksame 5. kuupäeval, peretoetusi 8. ja muid toetusi 12. kuupäeval

Loe edasi

Viimati uuendatud 22.03.2023