Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Täienduskoolitustoetus

Täienduskoolitustoetust maksame töötavale puudega inimesele tema poolt tehtud tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613.68 eurot kolme kalendriaasta jooksul

Kellele?

Täienduskoolitustoetust maksame töötava puudega inimese täienduskoolituseks tööalase enesetäiendamise eesmärgil ja tasemeõppeks.

Oluline info

Tasemeõppe korraldamist reguleerivad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuse seadus, kõrgharidusseadus ning erakooliseadus. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täienduskoolitustoetust maksame töötavale puudega inimesele tema poolt tehtud tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613.68 eurot kolme kalendriaasta jooksul, arvates toetuse esmakordsest määramisest. Kui puudega inimesel endal ei ole võimalik koolituskulu eelnevalt tasuda, siis sotsiaalkindlustusameti otsusel maksame arve alusel koolituskulu toetusesaajale teenust osutanud asutusele.

Kuidas saan?

Täienduskoolitustoetuse saamiseks esita taotlus ja täienduskoolituse kuludokument sotsiaalkindlustusametile. Kui töötamise andmed ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse, siis esita veel lisaks ka tööraamat või muu töötamist tõendav dokument.  

Taotluse vormi leiad siit 

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Viimati uuendatud 17.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?