Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionitunnistus

Pensionitunnistus tõendab pensioni saamist. Pensionitunnistus ei ole isikut tõendav dokument.

Mis see on ja milleks seda vaja on?

Pensionitunnistus tõendab pensionäristaatust ning on aluseks soodustuste saamisel. Uuemad on plastikkaardid, vanemad pabertunnistused. Mõlemad kehtivad. 

Pensionitunnistusele kantakse inimese nimi, isikukood, pensioni kehtivuse aeg ja andmed pensioni saamise kohta. Kui pensioni saajal on tuvastatud puue, lisame kaardile ka puude andmed. Tunnistusel on info nii eesti kui inglise keeles.

Pensionitunnistuse ettenäitamisel pakuvad soodustusi pangad, transpordifirmad, meelelahutusasutused, muuseumid, tervisekeskused, apteegid jms. Soodustused on seotud otseselt soodustuse pakkujaga, mitte Sotsiaalkindlustusametiga.

Kuidas saan?

Pensionitunnistuse saadame sulle posti teel koju 10 tööpäeva jooksul pärast pensioni määramise otsuse tegemist

Viimati uuendatud 17.02.2023