Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juurdepääsetavus

Teie ees olev koduleht on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis-, ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel.

Info juurdepääsetavust on võimalik parandada ka oma arvutit brauseri- ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades.

Põhjalikum samateemaline juhend on kättesaadav siin (inglise keeles).

Klaviatuuriga navigeerimine


Sellel kodulehel on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Esimene link “Liigu edasi põhisisu juurde”, mis sellisel viisil navigeerides aktiivseks muutub, on tavakasutaja eest varjatud ning mõeldud spetsiaalselt klaviatuuriga navigeerijatele. “Liigu edasi põhisisu juurde” jätab vahele päise ja vasaku paani ning hüppab lehe põhisisu juurde.

“Juurdepääsetavus” viib aknasse, kus nupp “Lülita kõrgkontrastsust” vahetab lehe kujunduse kõrgkontrastseks - tekst muutub valgeks, lingid kollaseks ja taust mustaks.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja samal vajutada ajal kas + või - klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl ja 0 klahvile.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7-s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta.

Windows 10-s tuleb selle avamiseks klikkida all vasakul Windowsi logoga nupule ja vajutada samal ajal klaviatuuril plussmärgiga (+) nupule nii mitu korda, kui mitu korda soovid sisu suurendada. Sisu suuruse vähendamiseks vajuta samaaegselt Windowsi logo nupule ja klaviatuuri miinusmärgiga (-) nupule.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi jaoks “Zoom Page”, mis lubab suurendada nii kogu lehte kui ka ainult teksti; Chrome'i jaoks AutoZoom.

Ekraanilugeja kasutamine


Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda - näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks. 

Sellel kodulehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on teises vormis võimalik taasesitada. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

Sotsiaalkindlustusameti eesmärk on hoida veebileht vastavuses avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Ligipääsetavuse teatis kirjeldab veebilehe vastavust ligipääsetavusenõuetele.

Kui veebilehele ligipääsetavusega on probleeme, siis palun märkige need artikli lõpus olevasse tagasisidevormi.

Nõuetele vastavuse olek

Sotsiaalkindlustusameti veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

 1. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.1.1.1 Non-text content“, „9.2.4.1 Bypass blocks“, kuna esineb alamlehti, millel olevate elementide sisu ei loe ekraanilugeja ootuspäraselt. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 2. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.1.3.1 Info and relationships“, kuna esineb alamlehti, millel olevate elementide sisu ei loe ekraanilugeja ootuspäraselt. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 3. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.1.3.4 Orientation“ kuna iPhone 5/SEga kehte vaadates on püstises asendis oleva nupu väike osa peidus. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus ja üldjuhul ei häiri lehtede kasutamist oluliselt.
 4. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.2.4.3 Focus Order“, sest TAB-klahviga liikudes muutub fookus ja on seetõttu kasutajale ajakulukam ja ebamugavam. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 5. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.2.4.4 Link Purpose (in context)“ kuna alamlehtedel, kus kasutatakse komponenti teksti jagamisega kolmeks jaotuseks koos nupuga, ei ole lugeriga loetavad selles komponendis olevad pealkirjad. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 6. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.2.4.5 Multiple ways“ sest Esilehele ja sisukaardile on võimalik liikuda vaid ühte teed pidi. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus
 7. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele “9.2.4.7 Focus Visible“, sest Otsingukastis noole nupul,  kontaktide vaates filtris „kõik üksused“ ja juurdepääsetavuse modaalis raadionuppude vahel liikudes on väga vähe märgatav või puudu fookusstiil. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 8. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele „9.4.1.2 Name, Role, Value“, sest ekraanilugeriga ei saa infot valitud keelest ega alamenüü ja akordioni toimimisest (kas menüü on avatud või mitte). Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 9. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele “9.4.1.3 Status Message“, sest kontaktide alamlehel ei loeta ekraanilugejaga teadet puuduva kontakti kohta. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
 10. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele "10.1.3.1 Info and relationships", "10.1.3.2 Meaningful sequence", "10.1.3.5 Identify Input Purpose", "10.2.4.2 Page titled", "10.2.4.6 Headings and Labels" ja "10.4.1.2 Name, Role, Value", sest veebilehelt allalaetavate dokumentide hulgas on selliseid, millel olevate elementide sisu ei loe ekraanilugeja ootuspäraselt. Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.
   

Allpool loetletud sisule ja funktsioonidele rakendub ebaproportsionaalne koormus

 1. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 11.7 User preferences, kuna kogu veebilehe sisu muutmine brauseri seadistuste kaudu on ebamõistlik. Mittevastavuse kohaselt ei ole kasutajal võimalik brauseri seadistuste kaudu muuta veebilehe kirja suurust, värvust ega fonti, kuna selle tulemusena oleks kasutajal sisu mõistmine raskendatud.
  Alternatiivina on kasutajal võimalik veebilehe sisu suurendada klaviatuuriklahvidega CTRL ja + ning vähendada klahvidega CTRL ja -. Kasutades klahve CTRL ja 0 saab lehe sisu ennistada vaikimisi suurusele. Teine võimalus sisu suurendamiseks või vähendamiseks on hoida all klahvi CTRL ja kerida samal ajal hiire kerimisrulli üles (suurendamiseks) või alla (vähendamiseks).
 2. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõude 9.6 WCAG conformance requirements esimesele punktile. Nõude täitmine eeldab täielikku vastavust WCAG 2.1 AA taseme juurdepääsetavuse suunistele, sõltudes seega viidatud mittevastavuste lahendamisest kõigil alamlehtedel.
  Seda ei ole võimalik eraldiseisvalt lahendada. Selle nõude ülejäänud neljale punktile on veebileht vastav.

Teatise koostamine

Ligipääsetavuse teatis on koostatud TTJA ja Trinidad Wiseman poolt läbi viidud hindamise põhjal.

Viimati uuendatud 29.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?