Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lasterikka pere toetus

Lasterikka pere toetust makstakse lisaks lapsetoetustele perele, kus kasvab vähemalt kolm last.

Lasterikka pere toetust makstakse lisaks lapsetoetustele perele, kus kasvab vähemalt kolm last.

Toetuse suurus on

  • perele, kus kasvab kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last, 650 eurot kuus
  • perele, kus kasvab seitse ja rohkem lapsetoetust saavat last, 850 eurot kuus


Toetust maksame pere kohta ja selle saajaks võib olla üks vanematest või ka eestkostja või laste hooldaja.

Lasterikka pere toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Oluline on tähele panna, et lasterikka pere toetuse saamiseks peab peres kasvavate laste lapsetoetuste saajaks olema üks ja sama vanem.
Sellisel juhul arvestatakse lasterikka pere toetus peretoetustele juurde automaatselt.

Viimati uuendatud 21.08.2023