Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lasterikka pere toetus

Lasterikka pere toetust makstakse lisaks lapsetoetustele perele, kus kasvab vähemalt kolm last.

Lasterikka pere toetust makstakse lisaks lapsetoetustele perele, kus kasvab vähemalt kolm last.

Toetuse suurus on:

  • Perele, kus kasvab kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last -  650 eurot kuus.
  • Perele, kus kasvab seitse ja rohkem lapsetoetust saavat last - 850 eurot kuus.


Toetust maksame pere kohta ja selle saajaks võib olla üks vanematest või ka eestkostja või laste hooldaja.

Lasterikka pere toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Oluline on tähele panna, et lasterikka pere toetuse saamiseks peab peres kasvavate laste lapsetoetuste saajaks olema üks ja sama vanem.
Sellisel juhul arvestatakse lasterikka pere toetus peretoetustele juurde automaatselt.

Lasterikka pere toetuse maksmise sujuv lõppemine


Lasterikka pere toetust makstakse kolme lapse puhul täies mahus kuni vanima lapse 19-aastaseks saamiseni. Seejärel toimub järk-järguline toetuse vähendamine.

Näiteks kui perre jääb kaks alla 19-aastast lastetoetust saavat last, on lasterikka pere toetuse suurus 2/3 kogu toetuse suurusest ehk 433,33 eurot. Kui perre jääb üks alla 19-aastane lastetoetust saav laps, siis on lasterikka pere toetuse suurus 1/3 ehk 216,67 eurot.

Kolmikute ja enamaarvuliste mitmike puhul jätkatakse maksmist 3 aastat 1/3 ulatuses pärast nende 19-aastaseks saamist.

Viimati uuendatud 20.03.2023