Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toitjakaotuspension

Kui keegi perekonnas sureb, toetab riik tema ülalpeetavaid, makstes neile toitjakaotuspensioni

Kellele?

Kui keegi perekonnas sureb, saab taotleda toitjakaotuspensioni, kui oled surnud pereliikme:

  • alla 18-aastane laps
  • 18–23-aastane laps (ning õpid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel)
  • lesk ja sinu töövõime on vähenenud
  • vanaduspensioniealine lesk
  • vanem ja sinu töövõime on vähenenud
  • vanaduspensioniealine vanem
  • mittetöötav lesk ja ootad last
  • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.

Toitjakaotuspensionit saab taotleda igal ajal pärast pereliikme surma. Pensioni maksame tagasiulatuvalt alates pereliikme surmapäevast, kuid mitte rohkem, kui 12 kuu eest enne avalduse esitamist.

Toitjakaotuspensioni maksab sotsiaalkindlustusamet juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud pensionistaaž, mille vajalik suurus sõltub tema vanusest surma hetkel.

Kui pereliige suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, saab toitjakaotuspensioni ka juhul, kui nõutavat pensionistaaži pole. Toitjakaotuspension on sel juhul rahvapensioni suurune.

Kuidas saan?

Toitjakaotuspensioni saamiseks on sul vaja esitada dokumendid surnud pereliikme tööstaaži tõendamiseks. Vaata täpsemalt nimekirja pensioni määramiseks vajalike dokumentide kohta.

Toitjakaotuspensioni avalduse saad esitada:


Klienditeenindusse tulles võta palun kaasa isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba.

Vanus  Vajalik pensionistaaž
16–24 0 aastat
25–26 1 aasta
27–28 2 aastat
29–30 3 aastat
31–32 4 aastat
33–35 5 aastat
36–38 6 aastat
39–41 7 aastat
42–44 8 aastat
45–47 9 aastat
48–50 10 aastat
51–53 11 aastat
54–56 12 aastat
57–59 13 aastat
60–62 14 aastat

Seotud viited

Pensioni liigid

Viimati uuendatud 17.03.2023