Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud, selle kahtlusega või kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos eri spetsialistid: lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi, nõustamist ja suunab pere psühholoogi või terapeudi vastuvõtule.

Selleks, et laps saaks hakata teenust kasutama, peab omavalitsuse lastekaitsetöötaja võtma ühendust lastemaja spetsialistiga. Vajalikud kontaktid leiad siit.

Lastemaja poole võib pöörduda ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Kontaktid

Muudel aegadel palume pöörduda:

Viimati uuendatud 03.08.2023

Kas sellest lehest oli abi?