Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus kujutab endast viimast turvavõrku, mida inimene saab kasutada siis, kui ei suuda töötamise või sotsiaalkindlustussüsteemi abil (pension, töövõimetoetus, töötuskindlustushüvitis, töötu toetus jne) tagada endale ja oma perele vahendeid esmavajaduste rahuldamiseks.

Kas sellest lehest oli abi?