Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õppelaenu kustutamine

Sul on õigus taotleda õppelaenu kustutamist, kui sul on tuvastatud puuduv töövõime või sul kehtib varem tuvastatud töövõimetus 80–100% ulatuses või kasvatad raske või sügava puudega last.

Õppelaenu kustutamist saad taotleda, kui

  • sul on tuvastatud puuduv töövõime või sul kehtib varem tuvastatud töövõimetus 80–100% ulatuses või
  • sa kasvatad raske või sügava puudega last (õppelaenu kustutamist saab taotleda vaid üks laste vanematest)
  • mõlemal juhul on oluline, et sa oled võtnud õppelaenu enne, kui sul tuvastati puuduv töövõime (töövõimetus 80–100%) või kui su lapsel tuvastati raske või sügav puue.

Õppelaenu kustutamiseks esita meile taotlus ja nõusoleku vorm. Nõusoleku vorm on vajalik, et pank saaks edastada meile õppelaenu kustutamise aluseks olevad dokumendid (õppelaenulepingu ja selle kõikide lisade ärakirjad, laenu taotlemise ja väljamaksmise kuupäev, laenusumma, laenujääk riigitagatise rakendamise taotlemise ajal).

Taotluse saad esitada

Näide 1
Maril on raske puudega laps (raske puue tuvastati 2015. aastal). Mari astus kutsekooli 2022. aastal. Vahetult peale õpingute algust võttis Mari õppelaenu. Mari soovib taotleda õppelaenu kustutamist alates 01.01.2023. Kuna Mari lapsel oli raske puue tuvastatud enne õppelaenu taotlemist, ei saa ta taotleda õppelaenu riigipoolset kustutamist.

Näide 2
Jüri astus kõrgkooli 2020. aastal. Alates õpingute algusest on Jüri iga aasta taotlenud õppelaenu. Jüril tuvastati puuduv töövõime 2022. aastal. Jüril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2020–2022 perioodi eest (ehk kuni puuduva töövõime tuvastamiseni).

Näide 3
Maril on keskmise puudega laps (keskmine puue tuvastati 2015. aastal). Mari astus kutsekooli 2020. aastal. Vahetult pärast õpingute algust võttis Mari õppelaenu. Mari lapsel tuvastati korduvekspertiisi käigus sügav puue 2022. aastal. Maril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2020–2022 perioodi eest (ehk kuni lapsel sügava puude tuvastamiseni).

Näide 4
Jüril on keskmise puudega laps (keskmine puue tuvastati 2015. aastal). Jüri astus kõrgkooli 2020. aastal. Alates õpingute algusest on Jüri igal aastal taotlenud õppelaenu. Jüri lapsel tuvastati raske puue 2022. aastal. Jüril on õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele 2020–2022 perioodi eest (ehk kuni lapsel raske puude tuvastamiseni).

Näide 5
Maril ja Jüril on raske puudega laps (raske puue tuvastati 2020. aastal). Mari astus kutsekooli 2018. aastal. Jüri astus kõrgkooli 2017. aastal. Alates õpingute algusest on nii Mari kui ka Jüri igal aastal taotlenud õppelaenu.

Mari ja Jüri soovivad taotleda õppelaenu kustutamist raske puudega lapse kasvatamise eest. Õigus õppelaenu riigipoolsele kustutamisele tekib ainult ühel vanemal (Maril perioodi eest 2018–2020 või Jüril perioodi eest 2017–2020).

Viimati uuendatud 06.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?