Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juhtkoer vaegnägijale

Raske või sügava nägemispuudega inimesed saavad taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu juhtkoera. Juhtkoer on spetsiaalse väljaõppe läbinud töökoer, kes on nägemispuudega inimesele nö abivahendiks liikumisel turvaliselt ja iseseisvalt väljaspool kodu.

Kellele?

Juhtkoera saab taotleda raske või sügava nägemispuudega inimene.

Kuidas saan?

  • Nägemispuudega inimene võib pöörduda otse MTÜ Pane Oma Meeled Proovile  või MTÜ Abikoerte Keskuse poole sooviga saada juhtkoera kasutajaks. Seejärel peavad juhtkoera treener ja juhtkoera taotleja kohtuma. Kohtumise põhjal saavad mõlemad osalised veenduda, et juhtkoer on taotlejale vajalik ja taotleja on valmis koera pidamisega kaasnevaid kohustusi täitma. Eduka kohtumise järel väljastab juhtkoera treener kinnituskirja.
  • Nägemispuudega inimene esitab sotsiaalkindlustusametile taotluse ja juhtkoera treeneri täidetud kinnituskirja. Need dokumendid tuleb sul edastada e-posti teel aadressil [email protected], iseteeninduse kaudu või sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.
  • Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, siis saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul. Positiivse otsuse korral tuleb see edastada juhtkoera treenerile, kes hakkab seejärel tulevast juhtkoera koolitama.
illustratiivne

Millal juhtkoer on valmis tööle hakkama?

Juhtkoera kasvatamine ja koolitamine kestab orienteeruvalt kaks aastat. Kui koer on läbinud edukalt juhtkoera väljaõppe, siis järgneb taotlejaga kokkuõpe. Kokkuõpe on nägemispuudega isiku ja juhtkoera treeningus oleva koera vahelise koostöö õpetamine juhtkoera treeneri poolt. Kokkuõppe lõpus on eksam ja selle edukal läbimisel sõlmivad teenuseosutaja ja taotleja tähtajatu kasutuslepingu.

Kontakt

Bret Schär

Peaspetsialist

Viimati uuendatud 25.09.2023

Kas sellest lehest oli abi?