Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendeid on võimalik soetada riigipoolse soodustusega.

Vajad abivahendit, mis aitaks sul või sinu lähedasel paremini toime tulla igapäevaeluga? Abivahend on toode, mille abil on võimalik parandada inimese füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.
Sellisteks abivahenditeks on näiteks ratastoolid, kuuldeaparaadid, mähkmed, proteesid, kargud, jne.
Abivahendeid on võimalik soetada riigipoolse soodustusega.

kargud

Vajad abivahendit lapsele?

Hüvitame abivahendi

 • Kuni 18-aastastele lastele, kellele on määratud puue
 • Kuni 18-aastastele lastele, kellele ei ole puuet määratud, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime

Oled tööealine ja vajad abivahendit?

Hüvitame abivahendi tööealistele, kellel on kas

 •  Osaline või puuduv töövõime
 •  töövõimetus alates 40%
 •  määratud puue

Oled vanaduspensioniealine ja vajad abivahendit?

Sinul ei eelda abivahendi saamine puude ega töövõime languse olemasolu.

Vajad rinnaproteesi, silmaproteesi, üla- või alajäsemeproteesi või proteesihülssi, kuulmisabivahendit või heli ülekandesüsteemi?

Kui vajad neid abivahendeid, siis piisab riigipoolse soodustuse saamiseks Sul ainult arstitõendist, kus on konkreetse abivahendi vajadus välja toodud.

Soodustuse määrad abivahendi piirhinnast

 • Kuni 18-aastaste puudega või osalise või puuduva töövõimega laste puhul hüvitab riik 90%
 • Kuni 18-aastaste laste puhul, kellele puuet ei ole määratud, hüvitab riik 50%
 • 18-26-aastaste õppivate puudega või osalise või puuduva töövõimega tööealistele on riigipoolne soodustus 90%
 • Osalise või puuduva töövõimega tööealiste ja vanaduspensioniealiste inimeste riigipoolne soodustus on olenevalt konkreetsest abivahendist 40-90%
 • Toimetulekutoetuse saajale hüvitab riik 95%

Riigipoolse soodustusega abivahendi saamiseks toimi järgmiselt:

 1. Spetsialist või arst tuvastab Sinu abivahendi vajaduse ja paneb selle kirja paberkandjal abivahendi tõendile. Vajaduse tuvastamiseks pöördu perearsti, üldarsti, arst-residendi, eriarsti, õe, ämmaemanda, tegevusterapeudi, füsioterapeudi või logopeedi poole. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus.
 2. Pöördu abivahendi ettevõtte poole

Riigipoolset soodustust on võimalik saada ainult ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Nende loetelu on leitav siit: abivahendi ettevõtted.
Ära unusta kaasa võtta paberkandjal abivahendi tõendit ja isikut tõendavat dokumenti.

Juhul, kui sa oled 18–26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.
Põhjendatud juhtudel on võimalik Sul taotleda erimenetlust.
Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saad infot vaadata ameti iseteenindusest.

Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel). Abivahendi soodustuse arvutame  abivahendite loetelus toodud piirhinnast.

Arvutuskäik:
Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus. Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot.

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda. Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks 13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks . Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

ratastoolid

Mis on erimenetlus?

Põhjendatud juhtudel on võimalik sul taotleda erimenetlust. Taotlus esitatakse sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (st kui tehing on juba tehtud, siis erimenetlust taotleda ei saa).


Erimenetlust saad taotleda alljärgnevatel juhtudel

 • Omaosaluse vähendamiseks. Kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda, saab Sotsiaalkindlustusamet sinu omaosalust vähendada maksimaalselt viie protsendini. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Sa vajad abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu, kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Sa vajad abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus märge „eritaotlus".
 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Kui sul on diagnoosist või funktsionaalhäirest tulenev vajadus suurendada abivahendite kogust, saab taotleda koguse suurendamist. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigipoolne soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sinule sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, siis hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.

NB! Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

 • Kui Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta või osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida, siis saab Sotsiaalkindlustusamet seda põhjendatud vajadusel võimaldada. Kuid mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on vajadusel abivahendi hooldus ja remont. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Abivahendi hoolduses oleku ajal on Sul õigus kasutada asendustoodet. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini Sinu vajadustele.

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda meile esitada ei ole vaja. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 

NB! Loeteluvälise abivahendi taotlemisel on vaja esitada eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõend abivahendi vajaduse kohta.

 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist; abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid:

 • kui oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, lisa ka koolitõendi koopia.
 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa ka kohtumääruse koopia.
 • kui oled kellegi teise esindaja, lisa ka volitus.

Kuhu taotlus saata?

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Peaspetsialistid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajadusel võtavad sinuga ühendust üksikasjade täpsustamiseks. Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, siis saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kuidas ma saan abivahendi kätte?

Positiivse otsuse korral pöördu abivahendi ettevõttesse ja lepi kokku abivahendi tehingu ja kättetoimetamise viis. Ettevõttesse pöördumisel võta kaasa isikut tõendav dokument.

Küsimuste korral aitavad sind

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach

spetsialist

Abivahendite alane nõustamine

Mari Alvela

peaspetsialist

Bret Schär

peaspetsialist

Viimati uuendatud 06.09.2023

Kas sellest lehest oli abi?