Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fertilitas AS

Aadress
Kaluri tee 5A, Haabneeme, Viimsi vald
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Fertilitas AS on Eesti suurimaid erahaiglaid, kus lisaks kvaliteetsetele raviteenustele on alates 2009. aastast osutatud ka rehabilitatsiooniteenuseid. Väärtustame kliendikeskset teenuse osutamist. Teenust osutatakse nüüdisaegses tervishoiuasutuses. Oleme võimaldanud paljudel lastel osaleda teenustel ka nende igapäevases tuttavas keskkonnas ja see on olnud tulemuslikum ja mugavam nii lapsele kui ka lapsevanemale.

fertilitas-aatrium
fertilitas-teraapiaruum
fertilitas-hoone