Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

J&L REHABILITATSIOONITEENUSED OÜ

Aadress
Lossi 22 Viljandi
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Teenust osutatakse 7 päeva nädalas, kella 08.00 kuni 21.00. Teenusele tulekul suhtutakse kõikidesse klientidesse empaatiliselt, aidatakse ja toetatakse inimese vaimset ja füüsilist parenemist kogu meeskonna erinevate teenustega. Inimest nähakse kui tervikut ja koostöötades on võimalik saavutada positiivset tuleEmust, võimaLIKULT ISESEISVALT OMA ELUGA HAKKAMA SAAMISEL.