Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lahmuse Kool

Aadress
Lahmuse küla, 71412 Põhja-Sakala vald VILJANDIMAA
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Lahmuse Kooli juures tegutsevas rehabilitatsiooniasutuses pakutakse SKA nimistus olevaid teenuseid. Me asume vanas mõisakompleksis. Rehabilitatsioonimeeskonnas töötavad inimesed, kelle eesmärgiks on olla kaaslaseks ja juhendajaks neile, kes igapäevaseks iseseisvaks hakkamasaamiseks vajavad julgustavat ning asjatundlikku tuge, et tunda ennast kindlamalt, saades teistega võrdselt hakkama ja ehk olla paremgi. Meie meeskonda kuuluvad: tegevusterapeut, füsioterapeut, õde, psühholoog, eripedagoog ja sotsiaaltöötaja. Valdav enamus spetsialistidest töötab samas koolis õppivate lastega, tundes eriliste laste vajadusi, osates neid õigel ajal ja õiges mahus toetada, siis on ka teenuse sihtrühmaks 0-16 vanuses lapsed ja noorukid, kes tunnevad, et just sellist tuge nad vajavad. Igaüks meist töötab eraldi ja samas koos. Võimalusel kaasame lapse tugivõrgustiku, sest need on inimesed, kellega laps saab jagada oma rõõme ja muresid ning koos õppida ja areneda. Lähtume põhimõttest, et erivajadus on eriline vajadus, mis vajab erilist lähenemist ,eelkõige kindlas keskkonnas ja olukorras.