Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Lapsele Oma Kodu

Aadress
Tuleviku 7, Narva linn, Ida-Viru maakond
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

MTÜ Lapsele Oma Kodu tgutseb juba alates 1995 aastast osutades alguses teenust puuetega lastele ja nende peredele. 2017 aastast oleme täiendanud enda tegevust lisaks sotsiaalsele rehabilitatsioonile ka töörehabilitatsiooniga, projektidega (suunatud erinevatele ühiskonna sihtgruppidele ka rahvusvahelised) ning täiendkoolitustega (põhikoolitused: tugiisikud, kogemusnõustajad - koolitusel paneme rõhku nii teoreetilistele teadmistele, kui ka juhendaja käe all toimuvale praktikale vastavates asutustes). Algusest peale meeskonda juhib Natalia Umarova, kes on sotsiaalteaduste doktor ja mitme eriliste vajadustega laste ja nende perede toetamise raamatute autor ning 7 taseme andragoog. Teised meeskonna liikmed (psühholoogid, füsioterapeudid, logopeedid jne..) on kõrgharidusega ja enamuses enda erialal pikaajaliste kogemustega spetsialistid. MTÜ tegevuste nurgakiviks on kõrge kompetentsus (nii teoreetiline, kui ka praktiline) ja soov aidata inimesi (erivajadustega lapsi ja nende peresid, puuetega täiskasvanuid, töötuks jäänud isikuid jne...).