Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Aadress
MTÜ Lõuna - Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa
Jüri 27, Võru linn, 65609, Võru maakond
Piirkond
Võru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Jah

Meie meeskonnal on pikaajaline töökogemus psüühilise erivajadusega täisealiste inimestega. Tegutseme aastast 2003. Põhimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog, vaimse tervise õde, loovterapeut, füsioterapeut, eripedagoog ja kogemusnõustaja. Teenuse saaja eesmärgist ja vajadusest lähtuvalt on võimalik kaasata psühhiaatrit, tegevusterapeuti ja logopeedi. Lisaks individuaalsele ja grupinõustamisele on meie juures võimalik saada ka 35- päevalist majutusteenust, mille käigus toetatakse teenuse saajat intensiivselt eesmärgi saavutamisel erinevate spetsialistide poolt. Majutusteenusel olevad teenuse saajad saavad osaleda käelise tegevuse, puutöö ja muusikateraapia ringides. Majutusega teenusel on võimlik tellida sooja toitu või toitu ise valmistada. Vabal ajal on teenuse saajatel võimalik kasutada läheduses asuvaid terviseradasid, nautida männimetsa värskendavat õhku ning Kubija SPA teenuseid. Hea ühendus on ca 5 kilomeetri kaugusel asuva Võru linnaga. Teenuse saaja soovist lähtuvalt on võimalik rehabilitatsiooniteenuseid saada Võru kesklinnas asuvas Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik, Jüri 27 või Meegomäel asuva keskuse nõustamisruumides. Mõlemas kohas pakume individuaal- ja grupinõustamisi ning füsioteraapiat. Meeskond teeb tihedat koostööd teenuse saaja formaalse ja mitteformaalse tugivõrgustikuga. Omame kehtivat EQUASS sertifikaati ning tugineme oma töös EQUASS kvaliteedi põhimõtetele. Oleme oma töös paindlikud ning arvestame teenuse saaja soovide ja eesmärkidega.